Vellum International Certificate in Franchise Management

Vellum International Certificate in Franchise Management

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) εμφανίζει πλέον σημεία ανάκαμψης και “ωριμότητας,” μετά από 30 έτη παρουσία στην Ελλάδα. Έτσι, η κερδοφόρα λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης προαπαιτεί Στελέχη και Επενδυτές (Δικαιοδόχους) ικανούς ως προς τη διαχείριση των διάχυτων πληροφοριών και την αυστηρή εφαρμογή του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πλάνου που επιβάλλει ο Δικαιοπάροχος.

Η επιτυχής Διοίκηση των μονάδων Δικαιόχρησης απαιτεί επιμόρφωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, πέραν της εμπειρίας και του έμφυτου ενστίκτου. Επιχειρηματίες (δυνητικοί Δικαιοδόχοι) που γνωρίζουν να επιλέγουν κερδοφόρα Συστήματα Δικαιόχρησης, αξιολογώντας με σύνεση και γνώση το Φάκελο Υποψήφιου Επενδυτή, δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες διαισθανόμενοι την αγορά.

Στελέχη Διοίκησης που να γνωρίζουν πως να αξιοποιούν μεθοδικά τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, να διεξάγουν Έρευνες Αγοράς, να εφαρμόζουν συστηματικούς Ποιοτικούς Ελέγχους, να ερμηνεύουν Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζοντας τις επαγγελματικές τους εμπειρίες σ’ έναν πολλά υποσχόμενο, ώριμο πια κλάδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της Δικαιόχρησης (franchise), σε νεοεισερχόμενα Στελέχη που ξεκινούν την καριέρα τους σε Σύστημα Δικαιόχρησης, επιχειρηματίες υφιστάμενους ή μη – Δικαιοπάροχους και Δικαιοδόχους – καθώς επίσης σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Δικαιόχρησης.

Σκοπός του προγράμματος «Vellum Certificate in Franchise Management» είναι η εμβάθυνση στους κρίσιμους παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης, η πλήρης αξιοποίηση του παρεχόμενου πλάνου ανάπτυξης από το Δικαιοπάροχο, από τα Στελέχη Διοίκησης, αλλά και τους επενδυτές. Επιπρόσθετα, η στελέχωση των επιχειρήσεων Δικαιόχρησης με ικανά για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης μέσα στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας αφενός την αμφίδρομη επικοινωνία και αφετέρου την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum International Certificate in Franchise Management» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

 • Κατανοήσετε το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Καταδείξετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις επιτυχίας του Συστήματος.
 • Εφαρμόζετε το συγκροτημένο επιχειρηματικό Πλάνο Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Συνειδητοποιήσετε τη συνολική δομή του κόστους, και των κινητήριων δυνάμεων που καθορίζουν τον όγκο πωλήσεων και την κερδοφορία.
 • Αξιοποιήσετε τις πληρέστατες ευκαιρίες που παρουσιάζει η επιχείρηση Δικαιόχρησης.
 • Αξιοποιήσετε ένα brand name που παραχωρείται στο Δικαιοδόχο.
 • Μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που σας δίδεται.
 • Αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες της επιλεγμένης περιοχής δραστηριοποίησης.
 • Αναδείξετε μη προφανή στοιχεία ενός Δικτύου Δικαιόχρησης, όπως εταιρική κουλτούρα, δομή, μοντέλο λειτουργίας, στρατηγική ανάπτυξής, εμπειρία στελεχών, κλπ.
 • Συμβάλλετε σε κρίσιμα μη προφανή στοιχεία όπως κουλτούρα, προσδοκίες και επιδόσεις.
 • Διακρίνετε διαθέσιμες επαγγελματικές δεξιότητες για τη μεγιστοποίηση αμοιβαίων ωφελειών.

Μετά την ολοκλήρωση του «Vellum International Certificate in Franchise Management», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση τους:

-Διαχείριση τροφίμων και οργανικών απορριμμάτων σε δίκτυα franchise

-Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυα franchise

-Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών σε επιχειρήσεις franchise

 

User Avatar
Η Αλεξάνδρου Ειρήνη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο, με εξειδίκευση στη Μετάφραση. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Εκπαιδευτική Ηγεσία τη Διοίκηση και τις Αναδυόμενες Νέες Τεχνολογίες. Ως Οικονομολόγος και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, συνεργάζεται με ΚΕΚ και ΚΔΒΜ για προγράμματα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων σε κλάδους αιχμής όπως αυτός της Κυκλικής Οικονομίας, των Social Media και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε ΚΔΒΜ παρουσιάζοντας σεμινάρια στην Αγγλική Γλώσσα. Έχει αναλάβει εθελοντικά τη μετάφραση κειμένων για λογαριασμό Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί και ως αρθρογράφος. Επίσης, από το 2010, είναι μέλος της Παγκόσμιας Κοινότητας Μεταφραστών αναλαμβάνοντας τη μετάφραση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και την επιμέλεια εμπορικών ιστοσελίδων στον ιδιωτικό τομέα. Έχει λάβει μέρος σε ημερίδες που σχετίζονται με την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως σε παιδιά και παράλληλα συμμετέχει σε σεμινάρια που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την κέρδισε από νωρίς, καθώς έχει κάνει έρευνα πάνω στην περίπτωση των ΜOOC, στην εκπαίδευση αλλά και στη θέση των Ξένων Γλωσσών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση πριν και μετά τη πανδημία.