Έναρξη Νέου Προγράμματος – Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στη Διαπολιστισμική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα  στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών.

Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ!

Στην προνομιακή τιμή των 150 ευρώ! – Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό Θέσεων!

Ημερομηνία Έναρξη 15 Νοεμβρίου!