Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. σας παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Security και κρατικής επαγγελματικής άδειας, με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Οικονομικά και σύγχρονα, με την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο. Παρακολουθήστε τα απαραίτητα μαθήματα εξ’ ολοκλήρου από τον Υπολογιστή σας και προετοιμαστείτε για την επιτυχία σας, στις κρατικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την εργασία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας, οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη παρακολούθηση του εγκεκριμένου προγράμματος διάρκειας 105 ωρών σε πιστοποιημένο ΚΔΒΜ ή με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης από πιστοποιημένο πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Σχετικά με την άδεια εργασίας:

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ KAI ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΕΔΩ

 • 1. Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • 2. Ποινικός Κώδικας
 • 3. Ποινική Δικονομία
 • 4. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • 5. Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • 6. Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • 7. Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • 8. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • 9. Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • 10. Προστασία Προσώπων
 • 11. Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • 12. Παροχή Πρώτων Βοηθειών