Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS CODE

Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS CODE

Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τύπων φύλαξης, και την διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και πρόσβασης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασίας που πρέπει να κατέχει, να διαθέτει σχετική βεβαίωση επιμόρφωσης στις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS, από αναγνωρισμένο προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικό κέντρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code»  απευθύνεται σε άτομα που:

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον γνώσεις και προσόντα (εξειδίκευση).
 • Διαθέτουν την Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με επιπλέον προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες (εξειδίκευση), με απώτερο σκοπό να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο προσωπικό ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 Το σεμινάριο υλοποιείται από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 RAM COMPUTER, μέλος του δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, που αποτελεί έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα Δια Βίου μάθησης και κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στον χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ και άλλους φορείς.

 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο.
 • 2. Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS CODE.
 • 3. Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • 4. Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
 • 5. Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
 • 6. Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα.
 • 7. Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος.
 • 8. Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι.
 • 9. Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές.
 • 10. Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
 • 11. Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.
 • 12. Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών).
User Avatar
Ο κ. Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς είναι Κοινωνιολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου. Επίσης, είναι Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σύμβουλος Ασφάλειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Εκπαιδευτής Ενηλίκων ευρύτερα (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.). Διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συμβουλευτικής. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, που ανέρχεται στις 10.000 ώρες σε όλες τις δομές εκπαίδευσης (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σχολές γονέων, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.). Ειδικότερα, τα τελευταία έξι χρόνια διδάσκει Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καταγράφοντας τουλάχιστον 4.000 ώρες διδασκαλίας. Είναι εκπαιδευτής σε εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), Υπεύθυνος Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ, Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων-Εποπτών και Υπευθύνων Ασφάλειας, Ασφάλεια Τουριστικών Μονάδων, Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γλώσσα Σώματος και Ασφάλεια, Εγκληματολογία και Ιδιωτική Ασφάλεια, Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Ασφάλεια Κέντρων Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων, Ασφάλεια Εμπορικών Κέντρων και Πολυκαταστημάτων, Διαχείριση Κρίσεων κ.λπ. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με ανακοινώσεις (πάνω από 50) σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις εν γένει και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (4 βιβλία και 15 επιστημονικά άρθρα) στα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας, της ιδιωτικής ασφάλειας, της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδεύσεων στον τομέα της ασφάλειας και ευρύτερα.