Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων – Εποπτών Security

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων – Εποπτών Security

Το πρόγραμμα «Αρχιφύλακες – Επόπτες Security» έχει σχεδιαστεί με σκοπό την κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση:

 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό των ΙΕΠΥΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:
  • Την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του.
  • Την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.
  • Την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
  • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
  • Την ορθή αξιοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
  • Τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων και λοιπών εγγράφων.
  • Τις αλλαγές και εξελίξεις σε νομικό επίπεδο.
 • να είναι ικανοί για:
  • Να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
  • Να διαχειρίζονται  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
  • Να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις σε περιστατικά και καταστάσεις που το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί.
  • Να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους και τη συνεργασία με το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
  • Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν
 • να μπορούν με ευχέρεια:
  • Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά και προσωπικά το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.
  • Να παρακινούν το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά.
  • Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας και λειτουργίας και των υπηρεσιακών βιβλίων.
  • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας για την ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
  • Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά.
  • Να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη και στο κοινό ευρύτερα.

Στο πρόγραμμα «Αρχιφύλακες – Επόπτες Security» μπορούν να συμμετέχουν άτομα που:

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Αρχιφύλακες-Επόπτες.
 • Είναι άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Μεθοδολογία της εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση παρουσιάσεων σε όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία των ΙΕΠΥΑ. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου online.

Το σεμινάριο υλοποιείται από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 RAM COMPUTER, μέλος του δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, που αποτελεί έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα Δια Βίου μάθησης και κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στον χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, συγγραφικό έργο και πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ και άλλους φορείς.

 

User Avatar
Ο κ. Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς είναι Κοινωνιολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου. Επίσης, είναι Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σύμβουλος Ασφάλειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Εκπαιδευτής Ενηλίκων ευρύτερα (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.). Διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συμβουλευτικής. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, που ανέρχεται στις 10.000 ώρες σε όλες τις δομές εκπαίδευσης (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σχολές γονέων, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.). Ειδικότερα, τα τελευταία έξι χρόνια διδάσκει Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καταγράφοντας τουλάχιστον 4.000 ώρες διδασκαλίας. Είναι εκπαιδευτής σε εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), Υπεύθυνος Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ, Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων-Εποπτών και Υπευθύνων Ασφάλειας, Ασφάλεια Τουριστικών Μονάδων, Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γλώσσα Σώματος και Ασφάλεια, Εγκληματολογία και Ιδιωτική Ασφάλεια, Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Ασφάλεια Κέντρων Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων, Ασφάλεια Εμπορικών Κέντρων και Πολυκαταστημάτων, Διαχείριση Κρίσεων κ.λπ. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με ανακοινώσεις (πάνω από 50) σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις εν γένει και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (4 βιβλία και 15 επιστημονικά άρθρα) στα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας, της ιδιωτικής ασφάλειας, της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδεύσεων στον τομέα της ασφάλειας και ευρύτερα.