Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία

Η Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή ο επαγγελματίας σχολικός ψυχολόγος να εντρυφήσει σε θέματα και πρακτικές που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη διαχείριση μιας σχολικής τάξης. Εξετάζει βασικές έννοιες της σχολικής ψυχολογίας, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της. Αναλύει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, που αφορούν τη διάγνωση διαφόρων προβλημάτων που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο και τη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τάξης.Επιπρόσθετα, αποτυπώνει και ερμηνεύει τις παιδικές διαταραχές συναισθήματος και τις δυσκολίεςσυμπεριφοράς. Εξετάζει περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) και Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, αλλά και το πολύ φλέγων ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και τρόπων αντιμετώπισής του. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση σε τεχνικές διαχείρισης των κρίσεων στη σχολική κοινότητα, αλλά και στο ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
• σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση,
• σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης,
• σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σχολικοί Ψυχολόγοι σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ),
• σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγω-γικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων,
• σε Επαγγελματίες Υγείας,
• σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
• σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης,
• σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων,
• σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας,
• σε Γονείς,
• σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Οφέλη προγράμματος

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
• Σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
• Γνώση των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων.
• Επαρκή κατάρτιση για την πραγματοποίηση ψυχολογικών συνεδριών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
• Στρατηγικές και τεχνικές για τη διεξαγωγή συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ειδικές και μη ομάδες.
• Αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

  • Ενότητα 1: Ψυχική Υγεία και Σχολική Ψυχολογία-Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Σχολικού Ψυχολόγου
  • Ενότητα 2: Παιδικές Διαταραχές Συναισθήματος και Δυσκολίες Συμπεριφοράς
  • Ενότητα 3: Σχολικός Εκφοβισμός, Στερεότυπα και Προκαταλήψεις
  • Ενότητα 4: Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και Αντιμετώπιση
  • Ενότητα 5: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Διάγνωση, Σχολική και Κοινωνική Συμπερίληψη
  • Ενότητα 6: Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα
  • Ενότητα 7: Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Συνεργασίας
User Avatar
Καθηγήτρια Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μέντορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ). Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/ΕΛΚΕ, στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, στο Μητρώο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο Μητρώο Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο Μητρώο των εξωτερικών συνεργατών της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-σης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στο μητρώο επιμορφωτών των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) και στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).