Επιμελητές βρεφών, νηπίων και παιδιών

Επιμελητές βρεφών, νηπίων και παιδιών

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση,
 2. σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, επαγγελματίες υγείας, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες, νοσηλευτές/τριες,
 3. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες αντίστοιχων ειδικοτήτων,
 4. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων,
 5. σε όσους/ες επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/τριες και φροντιστές/τριες βρεφών-νηπίων-παιδιών ή εργάζονται ήδη και επιθυμούν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων τους μέσω της επιμόρφωσης,
 6. σε γονείς προκειμένου να τους ενδυναμώσει με συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην ανατροφή του παιδιού τους, αλλά και στη μετάδοση καταλλήλων γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν μελλοντικά κάποιον/α υποψήφιο/α επιμελητή/τρια για το παιδί τους ή κάποιον/α παιδαγωγό που θα επιλέξουν για τη διαπαιδαγώγηση και φύλαξη του παιδιού στον ελεύθερό του χρόνο,
 7. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

 

Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την ανατροφή βρεφών, νηπίων και παιδιών. Ειδικότερα, σκοπός είναι να παρουσιάσει βασικές αρχές της επιστήμης της βρεφοκομίας, παιδαγωγικής και νηπιαγωγικής, αλλά και σημαντικές συνιστώσες της κοινωνικοσυναισθηματικής, ψυχολογικής και γνωστικής ανάπτυξης των βρεφών, νηπίων και παιδιών. Θα γίνει επιπλέον αναφορά σε στοιχεία παιδιατρικής, υγιεινής και πρώτων βοηθειών, αλλά και στη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση νηπίων και παιδιών. Τέλος, θα παρουσιάσει τρόπους διαχείρισης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.

 

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού π.χ. E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα περιοδικά, ΦΕΚ, νομοθεσίες, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων), βιβλιογραφία-δικτυογραφία
 2. Συνεχή διαδικτυακή και επιστημονική ανατροφοδότηση

 

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης διαρκεί τρεις μήνες και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου on line

 • Ενότητα 1: Βρεφοκομία, Παιδαγωγική και Νηπιαγωγική
 • Ενότητα 2: Κοινωνικοσυναισθηματική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη βρεφών, νηπίων και παιδιών
 • Ενότητα 3: Στοιχεία Παιδιατρικής, Υγιεινής και Πρώτες Βοήθειες
 • Ενότητα 4: Διαταραχές Συναισθήματος και Δυσκολίες Συμπεριφοράς
 • Ενότητα 5: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Συμπερίληψη
 • Ενότητα 6: Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ): Χαρακτηριστικά Ατόμων με ΜΔ, Στρατηγικές Παρέμβασης & Τεχνικές Διδασκαλίας
 • Ενότητα 7: Η χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση νηπίων και παιδιών
User Avatar
Καθηγήτρια Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μέντορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ). Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/ΕΛΚΕ, στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, στο Μητρώο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο Μητρώο Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο Μητρώο των εξωτερικών συνεργατών της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-σης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στο μητρώο επιμορφωτών των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) και στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).