Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων – Βασικές αρχές της νέας ελληνικής γλώσσας

Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων – Βασικές αρχές της νέας ελληνικής γλώσσας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Σεμινάριο «Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων – Βασικές αρχές της νέας ελληνικής γλώσσας» απευθύνεται σε όσους έρχονται σε επαφή με το γραπτό λόγο, είτε ως συγγραφείς και συντάκτες, είτε ως διορθωτές και επιμελητές, καθώς αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ορθογραφικά, συντακτικά, υφολογικά και εκφραστικά. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις οποιουδήποτε κειμένου βρεθεί μπροστά τους, εφόσον, προηγουμένως, έχουν κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες της πολύπλευρης και πολυποίκιλης φύσης της ελληνικής γλώσσας, τους κανόνες γραμματικής και του συντακτικού, ώστε να είναι σε θέση να τους εφαρμόζουν ορθά και να λειτουργούν άμεσα, αποτελεσματικά και ευέλικτα σε κάθε περίσταση. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι επιμορφούμενοι να εισχωρήσουν σε βάθος, στην ελληνική γλώσσα, να ξεδιαλύνουν περιπτώσεις και ιδιαιτερότητες που πιθανόν τους οδηγούσαν σε αδιέξοδο και να ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση.

Το σεμινάριο «Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων – Βασικές αρχές της νέας ελληνικής γλώσσας » θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ορθογραφικά ζητήματα που οδηγούν στα συνηθέστερα λάθη και διασαφήνισή τους
 • Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα
 • Υφολογικής και εκφραστικής φύσεως ζητήματα
 • Τύπους κειμένων και τον ρόλο τους

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • Σε όσους έρχονται σε άμεση, καθημερινή επαφή με τη σύνταξη γραπτών κειμένων και mail.
 • Σε διορθωτές γραπτών κειμένων και επιμελητές.
 • Σε συγγραφείς.
 • Σε στελέχη εταιρειών και σε εργαζόμενους στον τομέα της γραμματειακής υποστήριξης.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΙΕΚ: δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι καλούνται να συντάξουν κείμενα στα πλαίσια των εργασιών τους.
 • Σε όσους αρθρογραφούν ή εργάζονται στο χώρο της δημοσιογραφίας.
 • Σε όσους γενικότερα, επιθυμούν να χειρίζονται σωστά την ελληνική γλώσσα.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και η αξιολόγηση των συμμετοχόντων με εξετάσεις κλειστού τύπου ανά ενότητα. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 • Ενότητα 1 - Ορθογραφικά ζητήματα
 • Ενότητα 2 - Γραμματικά φαινόμενα - Μορφολογικής φύσεως ιδιαιτερότητες
 • Ενότητα 3 - Περί στίξεως
 • Ενότητα 4 - Συλλαβισμός - Τονικό σύστημα - Εγκλιτικές λέξεις
 • Ενότητα 5 - Πάθη φθόγγων - Τελικό -ν – Ενωτικό
 • Ενότητα 6 - Λόγιες - λαϊκές λέξεις - Αχώριστα μόρια
 • Ενότητα 7 - Περί σύνταξης ρημάτων - Ενεργητική Φωνή – Παθητική Φωνή - Αποθετικά ρήματα
 • Ενότητα 8 - Αριθμητικά – Συντομογραφίες
 • Ενότητα 9 - Άκλιτα μέρη του λόγου - Αρχικά κεφαλαία και αρχικά μικρά γράμματα
 • Ενότητα 10 - Τα ξενικά κύρια ονόματα - γραφή και ορθογραφία
 • Ενότητα 11 - Γλώσσα και ύφος κειμένου
 • Ενότητα 12 - Το κείμενο και η έννοιά του – είδη κειμένων
User Avatar
Ο Νίκος Αλμπάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος: «Στη σκιά της λίμνης», με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Είναι κάτοχος του χρυσού βραβείου διηγήματος στον τέταρτο παγκόσμιο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο: «Σταλαγμοί Δακρύων, Ελπίδας, Αναγέννησης». Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως εξωτερικός συνεργάτης και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της Εκπαίδευσης.