Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM

Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM

Εκπαιδευτείτε και πιστοποιηθείτε πάνω στα πιο διαδεδομένα εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM», επιδιώκει την ολόπλευρη και αποτελεσματική κατάρτιση των επιμορφούμενων στα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία που εφάπτονται των αντικειμένων της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEM. Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM σκοπεύει στην εμπλοκή των εκπαιδευόμενών του με τα πεδία που συνάπτονται της χρήσης και αξιοποίησης της ρομποτικής και του STEM στην επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αναπληρωτές υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων και ιδιαίτερα στους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων,
  • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
  • Σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτές προγραμμάτων δια βίου μάθησης,
  • Σε εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • Σε εκπαιδευτές ιδιωτικών κέντρων ρομποτικής και STEM,
  • Σε εκπαιδευτές Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και σε αποφοίτους ΙΕΚ.

Γιατί Εκπαιδευτική Ρομποτική σήμερα

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η είσοδός της στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου επιτάσσει την εξοικείωση μαζί της. Απαιτείται η βαθύτερη κατανόησή της με σκοπό τέτοιο, ώστε η χρήση της να γίνει αποτελεσματικότερη. Το γεγονός αυτό καθιστά την επιστήμη της ρομποτικής, η οποία αποτελείται από αυτοματισμούς και πληροφορική, απαραίτητο εφόδιο των μαθητών ήδη από τα χρόνια της εκπαίδευσης. Έτσι, δημιουργείται μια ανάγκη για πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στον εκπαιδευτή τα εφόδια για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αρχές της ρομποτικής και να αποκτήσουν συστηματικές γνώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, ώστε να συνθέτουν διδακτέα ύλη και διδακτικό υλικό για την ρομποτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα διδάσκεται το απαραίτητο αναλυτικό και τεχνολογικό πλαίσιο, καθώς και οι κύριοι άξονες και προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Γενικά, υπάρχει αρκετό θεωρητικό πλαίσιο που καταλήγει να γίνεται πρακτικό. Ειδικότερα, παρουσιάζονται βασικές ρομποτικές διατάξεις, τα επιμέρους χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός τους.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού «Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 

User Avatar
Ο Παυλόπουλος Σωτήριος είναι διπλωματούχος μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εφαρμοσμένης πληροφορικής και σεμινάριο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ασχολείται με την εκπαίδευση πληροφορικής και ρομποτικής τα τελευταία 6 χρόνια. Διδάσκει ρομποτική σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Διδάσκει πληροφορική σε μαθητές δευτέρας και τρίτης λυκείου με σκοπό την προετοιμασία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κατέχει σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι εκπαιδευτής σε δημόσιο ΙΕΚ. Έχει εργαστεί στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης φορέα που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.