Πιστοποιημένος ειδικός στην ψυχαγωγία και άθληση

Πιστοποιημένος ειδικός στην ψυχαγωγία και άθληση

Fitness Animator: Περιγραφή εργασίας

Ο Πιστοποιημένος ειδικός στην ψυχαγωγία και άθληση είναι επαγγελματίας κυρίως του τουριστικού κλάδου, με δραστηριότητες Φύσης και Άθλησης. Συνήθως έχει στο βιογραφικό του πολλές πιστοποιήσεις και γνώσεις, λόγω των πολλών και διαφορετικών δράσεων στις οποίες θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να υποστηρίξει εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της φυσικής δραστηριότητας και γυμναστικής οι οποίες χρησιμεύουν στη διατήρηση της φόρμας και τη χαλάρωση των επισκεπτών των καταλυμάτων στις διακοπές τους. Ο Πιστοποιημένος ειδικός στην ψυχαγωγία και άθληση οφείλει να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των σωματικών και ψυχικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα γενικά σε ένα resort. Μερικά είδη των δραστηριοτήτων αυτών είναι: Yoga, Aqua Yoga και γυμναστική ή υδάτινα αθλήματα, Pilates, Aerobic, Step, Streching, Zumba, κ.λπ.

Δυναμική των Πιστοποιημένων Fitnes Animator.
Η πολύ μεγάλη αγορά των Resorts σε Εθνικό (Ελλάδα) αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί την ανάγκη για στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων ξενοδοχείων.
Η νέες τάσεις των ηλικιακών βάσεων millenials, Genz, Geny, “Δείχνουν” ότι το επάγγελμα αυτό θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια στην ταξιδιωτική βιομηχανία, λόγω των αναγκών για κοινωνικοποίηση, άθληση και χαλάρωση των ταξιδιωτών.
Οι απαιτήσεις όμως των τουριστικών επιχειρήσεων είναι για ολιστικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι αρμοδιότητές του Fitness Animator
Υπεύθυνος ανάλυσης εξοπλισμού, υλικού, χώρου (εντός και εκτός των τουριστικών καταλυμάτων) και κοινού στο οποίο θα απευθυνθεί.
Προετοιμασία Προγραμμάτων ψυχικής χαλάρωσης και σωματικής άθλησης.
Γνώση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Ικανότητα επίδειξης δημιουργικότητας, προσαρμοστικότητας, διαθεσιμότητας και υπομονής.
Αίσθηση επαφής και ευθύνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– απασχολούμενους στον τομέα του αθλητισμού (προπονητές, γυμναστές, personal trainers, animateurs)
– απασχολούμενους στον τομέα του τουρισμού
– οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να επιμορφωθεί στις βασικές αρχές της ομαδικής άσκησης, του animation και της προπονητικής και να εργαστεί στον τομέα αυτό.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση της Εξειδίκευσης με αναγνώριση από Όλο τον Ιδιωτικό Τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος ειδικός στην ψυχαγωγία και άθληση» μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθη το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET.
Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass
Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

Βεβαίωση Παρακολούθησης 400 ωρών

User Avatar
Η Σπανού Ανθή σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Είναι εξειδικευμένη στον τομέα της προπονητικής. Εδώ και αρκετά χρονιά αναλαμβάνει τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων ενηλίκων, καθώς και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα με αυτό δραστηριοποιείται ως ελεύθερη επαγγελματίας στον τομέα της προπονητικής.