Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες υγείας, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να μυηθούν στον τομέα, της σχολικής ψυχολογίας της παιδοψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά στην ψυχική υγεία και τη μαθησιακή προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους κυριότερους κλάδους της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαπραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με:
• Τα κίνητρα στη διεργασία της μάθησης
• Τη Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας
• Τα Προγράμματα Πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
• Τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενότητες, στις οποίες συζητούνται πιθανές δυσκολίες ή διαταραχές με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη ή/ και κάθε παρεμβαίνων στο Σχολικό Σύστημα, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι σκέψης πάνω στις δυσκολίες αυτές.
Η προσέγγιση των θεμάτων αυτών πραγματοποιείται μέσα από ένα ουδέτερο πρίσμα, παρέχοντας την ευκαιρία στον κάθε εκπαιδευόμενο να αναγνώσει και να αφομοιώσει το υλικό μέσα από το δικό του ρόλο και ειδικότητα και τελικά να αξιοποιήσει την προσλαμβανόμενη γνώση στο δικό του επαγγελματικό πλαίσιο και πεδίο ενδιαφέροντος.
Καινοτομία Προγράμματος
Σε μια πρωτοποριακή δράση η συνεργασία του προγράμματος με πεπειραμένους εκπαιδευτικούς πειρατικών και προτύπων σχολείων θα μυήσει τους εκπαιδευόμενους στο κλίμα της σχολικής τάξης, με αναλύσεις περιστατικών, επίλυση προβλημάτων που αναδύονται κατά τη διδασκαλία και εποπτεία στην προσπάθεια των επιμορφούμενων να αναπλαισιώσουν τη σχολική εμπειρία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning) το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
• Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών) ή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από ενεργή συμμετοχή εκπαιδευόμενων και διδασκόντων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

  • Ενότητα 1: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της Σχολικής ψυχολογίας. Η έννοια της ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα - Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον.
  • Ενότητα 2: Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον: Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης
  • Ενότητα 3: Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας
  • Ενότητα 4: Η Συμβουλευτική στη Σχολική κοινότητα. Κρίσεις στη Σχολική κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
  • Ενότητα 5: Εισαγωγή στην έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ορισμός, αιτιολογία, παρέμβαση
  • Ενότητα 6: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα - Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή - Διαταραχή διαγωγής
  • Ενότητα 7: Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον: Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
  • Ενότητα 8: Κοινωνική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας
  • Ενότητα 9: Αντιμετωπίζοντας μαθητές με διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης - συμπεριληπτική εκπαίδευση και ανοιχτό σχολείο