Αγωγή και Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον

Αγωγή και Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες υγείας, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να μυηθούν στον τομέα της προαγωγής σεξουαλικής υγείας καθώς και στις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την σεξουαλική ανάπτυξη και την υγεία και ευεξία των παιδιών και των εφήβων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της σεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και τις έννοιες της σεξουαλικότητας όπως οι σεξουαλικές ταυτότητες και οι ρόλοι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ο ερωτισμός, η ευχαρίστηση, η οικειότητα και η αναπαραγωγή.
2. Να γνωρίζουν τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της σεξουαλικής γνώσης, τις στάσεις και τις συμπεριφορές, (οικογένεια, σχολείο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, θρησκεία, συνομήλικοι καθώς και άλλοι ενήλικοι στη ζωή του παιδιού).
3. Να γνωρίζουν την ανατομία του γεννητικού συστήματος του ανθρώπου και την πρόληψη των πιο συχνών σεξουαλικών μεταδοτικών νοσημάτων
4. Να κατανοούν τη σημασία της προαγωγής της σεξουαλικής υγείας και τους κύριους στόχους της σεξουαλικής αγωγής και την αναγκαιότητα της ένταξής των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία
5. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμετοχικής διαδικασίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και παρεμβάσεων αγωγής και προαγωγής σεξουαλικής υγείας.
6. Να κατανοούν τα βασικότερα στάδια και κριτήρια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής
7. Να κατανοούν τα βασικότερα στάδια και κριτήρια για την αξιολόγηση προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής
8. Να γνωρίζουν βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, τα οποία, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητάς τους
9. Να γνωρίζουν την βασικά στοιχεία εφαρμοσμένης έρευνας στο τομέα της προαγωγής και αγωγής σεξουαλικής υγείας

Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Κριτική ανάλυση
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (Blended Learning) το οποίο περιλαμβάνει:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες)
• Σύγχρονη διδασκαλία με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (27 ωρών) ή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από ενεργή συμμετοχή εκπαιδευόμενων και διδασκόντων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές,αδιόριστοι υποψήφιοι)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– 1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

  • Ενότητα 1: Σεξουαλική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, Κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική διάσταση της σεξουαλικότητας)
  • Ενότητα 2: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα – Παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και της σεξουαλικής ταυτότητας
  • Ενότητα 3: Συμπερίληψη στο σχολείο (Σχολική βία – Εννοιολογήσεις - Ρητορική μίσους - Σχολική διαμεσολάβηση - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού)
  • Ενότητα 4: Η ανάπτυξη της σεξουαλικότητας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
  • Ενότητα 5: Δράσεις πρόληψης και προαγωγής σεξουαλικής υγείας
  • Ενότητα 6: Βασικές αρχές Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Σχεδιασμός προγραμμάτων Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολικό περιβάλλον
  • Ενότητα 7: Καλές πρακτικές - Ευρωπαϊκά προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον
  • Ενότητα 8: Σεξουαλική συμβουλευτική: ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης
  • Ενότητα 9: Δεξιότητες Επικοινωνίας: “βιολογικό και κοινωνικό φύλο”