Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – First Aid

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – First Aid

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον πόνο του και να προλάβουμε τυχόν επιδείνωση της κατάστασής του.

Οι πρώτες βοήθειες διαπνέονται από την επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους. Δεν είναι υποχρέωση αλλά μπορεί να σώσει μια ζωή.

Ο νόμος δεν μας υποχρεώνει:

 1. Να εκτεθούμε σε κίνδυνο για τους άλλους
 2. Να προβούμε σε παρεμβάσεις που δεν μας αναλογούν και για τις οποίες δεν είμαστε εξειδικευμένοι

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα συμβάντων, από ένα απλό δερματικό κάψιμο μέχρι βαριά ατυχήματα. Εμείς σαν απλοί πολίτες, μέχρι να προσέλθουν στον τόπο του δυστυχήματος άτομα εξειδικευμένα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.


Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει σε θεωρητικό επίπεδο έναν υποψήφιο, σε βασικές έννοιες/γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει σε θέματα παροχής Πρώτων Βοηθειών με σκοπό την βελτίωση της επιβιωσιμότητας , η οποία απαιτεί ευέλικτα και λειτουργικά συστήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης του θύματος με βασικό συστατικό την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση.

Η παροχή πρώτων βοηθειών είναι πεδίο δράσης για όλους τους ανθρώπους.

Η έναρξη της αντιμετώπισης του ασθενούς από τον τόπο του ατυχήματος μέχρι και την οργανωμένη νοσοκομειακή μονάδα επηρεάζει σημαντικά την πορεία της θεραπείας, την αποκατάσταση και την επάνοδο του ασθενή στην προηγούμενη κατάστασή του και αυτό γιατί είναι σημαντικές οι επιπλοκές που προκύπτουν σε τραυματίες από την κακή αντιμετώπιση τους στο προνοσοκομειακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που ενδιαφέρονται να είναι καταρτισμένοι σε θέματα Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να παρέμβουν για να σώσουν την ζωή ενός ανθρώπου.

Η οξεία απειλή της ζωής ενός ανθρώπου πολύ συχνά, αφορά εκείνα τα πρώτα κρίσιμα λεπτά πριν και κατά τη διακομιδή του σε κάποιο νοσοκομείο. Η προσφορά άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας αλλάζει σημαντικά την πρόγνωση του ασθενούς. Σημασία όμως δεν έχει μόνο η εξειδικευμένη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων αλλά και οι άμεσες πρώτες ενέργειες από απλούς πολίτες που πιθανά να παρευρίσκονται στο χώρο.

Το αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών ορίζεται μέσα από τους αυστηρά προδιαγεγραμμένους στόχους που είναι:

 1. Η διάσωση της ζωής του θύματος, που επιτυγχάνεται με τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.
 2. Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού μέσα από τον έλεγχο της επίδρασης του βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε την αρχική βλάβη.
 3. Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος, που μπορεί να προκύψει τόσο με τις προσπάθειες ανακούφισης του όσο και με τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και προστασίας.
 4. Η προετοιμασία του αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του αντιμετώπιση. Όσο πιο περιορισμένη είναι η δυνητική αναίρεση των πράξεων του αρωγού από το γιατρό, που στη συνέχεια θα παραλάβει τον άρρωστο, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται η παροχή πρώτων βοηθειών.
 5. Η ενημέρωση του γιατρού για τις συνθήκες του ατυχήματος, την κατάσταση του αρρώστου πριν δοθούν οι πρώτες βοήθειες και τις μεταβολές της κατά την μεταφορά καθώς και για τι είδος των πρώτων βοηθειών που χορηγήθηκαν.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού “Certified First Aid Provider μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 • 1. Ασφαλής προσέγγιση ασθενή/πάσχοντα/ουσας
 • 2. Βασική υποστήριξη της ζωής
 • 3. Πνιγμονή
 • 4. Πνιγμός
 • 5. Λιποθυμία, Έμφραγμα, Εγκεφαλικό
 • 6. Εγκαύματα : Θερμικά, Χημικά, Ηλεκτροπληξίας
 • 7. Θερμοπληξία – Υποθερμία
 • 8. Δηλητηριάσεις
 • 9. Ξένο σώμα στο δέρμα, στο μάτι, στο αυτί, στη μύτη
 • 10. Δήγμα (τσίμπημα, δάγκωμα)
User Avatar
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι πτυχιούχος της Σχολής Δημόσιας Υγιεινής (νυν Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) και πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής, του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, MSc Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ και ΕΦΕΤ έχοντας περισσότερες από 800 ώρες διδασκαλίας στα Κέντρα δια Βίου Μάθησης. Έχει πάνω από 200 ώρες διδασκαλίας σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ από προγράμματα ΛΑΕΚ Την περίοδο 2009 - 2012 αποσπάστηκε ως Επιθεωρητής Υγείας στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) του Υπουργείου Υγείας ασκώντας ελέγχους στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας κυρίως όμως στο γεωγραφικό τμήμα της Βορείου Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας. Ξεκίνησε να εργάζεται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ημαθίας – ΠΚΜ από το 1999, και, την περίοδο 2017 – 2022 διετέλεσε Προϊστάμενος Διεύθυνσης.