Προγραμματισμός με Python

Προγραμματισμός με Python

Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην γλώσσα προγραμματισμού Python, είτε ασχολούνται πρώτη φορά με προγραμματισμό είτε όχι. Η Python είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, απλή και εύκολη στην εκμάθησή της και κυρίως ανανεώσιμη. Μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όμως συνήθως χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών. Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές είναι παραδείγματα διαχείρισης συστημάτων υπολογιστή, ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ανάπτυξη παιχνιδιών κ.ά. Το στοιχείο που κάνει την Python τόσο δημοφιλή σαν γλώσσα, είναι η πληθώρα έτοιμων βιβλιοθηκών που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με ευκολία και χωρίς πολύ κόπο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις διάφορες εντολές, προκειμένου να γράφει απλά αλλά και πιο σύνθετα προγράμματα.
  2. Μπορεί να συνθέτει λύσεις σε διάφορα προβλήματα, με τα οποία θα έρχεται αντιμέτωπος στο περιβάλλον της Python.
  3. Αναγνωρίζει και να κατανοήσει πρακτικές προγραμματισμού.
  4. Σχεδιάζει, αναπτύξει, αλλά και να μπορεί να διορθώνει λάθη σε διάφορα προγράμματα, προκειμένου να επιτύχει βέλτιστες λύσεις και προσομοιώσεις.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου on line.

User Avatar
Δίπλωμα (Integrated Master): Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος. Μεταπτυχιακό (Μaster) : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμης των Δεδομένων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Επιστήμονας δεδομένων (Data scientist) με εμπειρία στην εύρεση λύσεων βάσει δεδομένων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας. Έμπειρος στη δημιουργία μοντέλων παλινδρόμησης δεδομένων, χρησιμοποιώντας μοντέλα πρόβλεψης δεδομένων και ανάλυση αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων για την παροχή πληροφοριών και την εφαρμογή λύσεων φιλικών προς τα σύνθετα προβλήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Απόφοιτος Πολιτικός/Υδραυλικός μηχανικός με δίπλωμα το οποίο αποκτήθηκε από το Πολυτεχνείο Θεσσαλίας.