Προγραμματισμός με Python

Προγραμματισμός με Python

Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην γλώσσα προγραμματισμού Python, είτε ασχολούνται πρώτη φορά με προγραμματισμό είτε όχι. Η Python είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, απλή και εύκολη στην εκμάθησή της και κυρίως ανανεώσιμη. Μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όμως συνήθως χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών. Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές είναι παραδείγματα διαχείρισης συστημάτων υπολογιστή, ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ανάπτυξη παιχνιδιών κ.ά. Το στοιχείο που κάνει την Python τόσο δημοφιλή σαν γλώσσα, είναι η πληθώρα έτοιμων βιβλιοθηκών που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει με ευκολία και χωρίς πολύ κόπο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις διάφορες εντολές, προκειμένου να γράφει απλά αλλά και πιο σύνθετα προγράμματα.
  2. Μπορεί να συνθέτει λύσεις σε διάφορα προβλήματα, με τα οποία θα έρχεται αντιμέτωπος στο περιβάλλον της Python.
  3. Αναγνωρίζει και να κατανοήσει πρακτικές προγραμματισμού.
  4. Σχεδιάζει, αναπτύξει, αλλά και να μπορεί να διορθώνει λάθη σε διάφορα προγράμματα, προκειμένου να επιτύχει βέλτιστες λύσεις και προσομοιώσεις.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου on line.

User Avatar
Ο Μάνος Κακαράκης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το 2020 εργάζεται ως Full Stack Developer και Front End Engineer. Έχοντας εργαστεί σε μεγάλες πολυεθνικές αλλά και σε καινοτόμες startup εταιρείες, απέκτησε εμπειρία ανάπτυξης και τεχνικών λογισμικού και βαθειά γνώση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών (Python, Flask, Typescript, PostgreSQL, Angular). Επιπλέον των Πανεπιστημιακών Σπουδών του, έχει στην κατοχή του παραπάνω από δέκα πιστοποιήσεις από γνωστούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.