Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το πρόγραμμα Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς δίχως εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές, σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ συναφών κλάδων αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαδικασία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών.

Στόχος του προγράμματος είναι μετά την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών
  • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Να αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο των μαθησιακών δυσκολιών στο άτομο, στην οικογένεια και το σχολείο
  • Να έχουν γνώση τρίτων δυσκολιών που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες
  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών
  • Να έχουν έρθει σε μία πρώτη επαφή με βασικά, σταθμισμένα και άτυπα, εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και των άλλων συνοδών δυσκολιών
  • Να γνωρίζουν τις εμπλεκόμενες ειδικότητες και τις διαδικασίες παραπομπής και αξιολόγησης μαθητών για μαθησιακές δυσκολίες
  • Να έχουν έρθει σε επαφή με βασικές τεχνικές υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ’ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Vellum Educator Certified in Learning Difficulties Screening μέσω της εξεταστική μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

User Avatar
Ο Δημήτρης Αγοραστός είναι Ψυχολόγος (Αρ. Άδ. 2082/12-3-2012) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία (Α.Π.Θ.) και στις Νευροσυμπεριφορικές Επιστήμες (University of Tuebingen). Εργάζεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, προσφέροντας υπηρεσίες αξιολόγησης παιδιών και εφήβων και υποστήριξης των ίδιων και των οικογενειών τους. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε θέματα όπως η νευροφυσιολογική φύση της ενσυναίσθησης (Πανεπιστήμιο Tuebingen) και η έγκαιρη ανίχνευση μαθησιακών διαταραχών με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μέσων (Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου). Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τον ελεύθερο χρόνο του αρθρογραφεί στο διαδίκτυο για θέματα ψυχολογίας και εκπαίδευσης.