Η σύγχρονη εγκληματικότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισής τους

Η σύγχρονη εγκληματικότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισής τους

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα «Η σύγχρονη εγκληματικότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισή τους» σκοπεύει να ασχοληθεί με την εφαρμοσμένη μορφή της επιστήμης της εγκληματολογίας, σε επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και γνωστικό επίπεδο.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης της εγκληματολογίας
2. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα και Διεθνώς
3. Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς χάραξης και εφαρμογής αντεγκληματικής πολιτικής
4. Να γνωρίζουν τους φορείς και υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας
5. Να γνωρίζουν τα ευρήματα των σύγχρονων ερευνών εγκληματικότητας
6. Να γνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας και ειδικότερα της εγκληματολογικής έρευνας
7. Να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα επιστημονική γνώση στο επαγγελματικό και προσωπικό τους περιβάλλον
8. Να προσεγγίζουν κριτικά και να αξιολογούν τις έρευνες εγκληματικότητας και θυματοποίησης και τα ευρήματά τους
9. Να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική σε διάφορες περιπτώσεις εγκληματικών φαινομένων
10. Να καταρτίζουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες με θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα
11. Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην εγκληματικότητα και την αντιμετώπισή της
12. Να αποκτήσουν προσόντα που μπορεί να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από επτά (7 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί οι επιμορφούμενοι να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Vellum Certificate in Modern Crime. Theoretical approaches, aspects of criminality and ways to cope with them, μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 • Ενότητα 1: Η έννοια του εγκλήματος: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

  Στην εισαγωγική αυτή ενότητα εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί που αφορούν στο έγκλημα.

 • Ενότητα 2: Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

  Σ’ αυτήν τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστεί το πλαίσιο, η δομή και το αντικείμενο μελέτης της Αντεγκληματικής Πολιτικής με έμφαση στην πρόληψη και καταστολή του εγκληματικού φαινομένου.

 • Ενότητα 3: Οργανωμένο έγκλημα

  Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται το οργανωμένο έγκλημα και τα βασικά του χαρακτηριστικά σε κοινωνιολογικό και εγκληματολογικό επίπεδο.

 • Ενότητα 4: Οικονομικό έγκλημα

  Το οικονομικό έγκλημα είναι ένα ζήτημα που είναι επίκαιρο στην ελληνική πραγματικότητα και διεθνώς. Περιγράφονται, οι όψεις και οι διαστάσεις του, οι τρόποι αντιμετώπισής του και τα πορίσματα σχετικών με το οικονομικό έγκλημα.

 • Ενότητα 5: Ηλεκτρονικό έγκλημα

  Η συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, το οποίο είναι μία μορφή εγκληματικότητας που απασχολεί τα τελευταία χρόνια με έντονο τρόπο τους φορείς επιβολής του Νόμου και την κοινή γνώμη. Επιδρά καταλυτικά με αρνητικό τρόπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

 • Ενότητα 6: Βίαια εγκλήματα, ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Αποκαταστατική δικαιοσύνη

  Σ΄ αυτή τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν περιπτώσεις βίαιων εγκλημάτων και των χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Επιπλέον, θα δοθούν οι βασικές αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

 • Ενότητα 7: Κοινωνιολογικές διαστάσεις της εγκληματολογίας

  Η ενότητα αυτή αναλύει σε βάθος τις θεωρίες σύγκρουσης, τις κλασικές εγκληματολογικές θεωρήσεις, την κριτική εγκληματολογική θεώρηση και τις σύγχρονες εγκληματολογικές θεωρίες.

 • Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές της κοινωνικής έρευνας. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αναφορά στα ζητήματα και στα στάδια σχεδιασμού ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών. Εστίαση θα δοθεί στην εγκληματολογική έρευνα και τα θέματα δεοντολογίας.

User Avatar
Ο κ. Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς είναι Κοινωνιολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου. Επίσης, είναι Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σύμβουλος Ασφάλειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και Εκπαιδευτής Ενηλίκων ευρύτερα (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.). Διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συμβουλευτικής. Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία, που ανέρχεται στις 10.000 ώρες σε όλες τις δομές εκπαίδευσης (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σχολές γονέων, δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστική Ακαδημία, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.). Ειδικότερα, τα τελευταία έξι χρόνια διδάσκει Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης καταγράφοντας τουλάχιστον 4.000 ώρες διδασκαλίας. Είναι εκπαιδευτής σε εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), Υπεύθυνος Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ, Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων-Εποπτών και Υπευθύνων Ασφάλειας, Ασφάλεια Τουριστικών Μονάδων, Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Γλώσσα Σώματος και Ασφάλεια, Εγκληματολογία και Ιδιωτική Ασφάλεια, Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Ασφάλεια Κέντρων Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων, Ασφάλεια Εμπορικών Κέντρων και Πολυκαταστημάτων, Διαχείριση Κρίσεων κ.λπ. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με ανακοινώσεις (πάνω από 50) σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις εν γένει και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (4 βιβλία και 15 επιστημονικά άρθρα) στα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας, της ιδιωτικής ασφάλειας, της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ειδικών εκπαιδεύσεων στον τομέα της ασφάλειας και ευρύτερα.