Τα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι επιμορφωτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την υποβολή αίτησης εγγραφής και κατάθεσης προκαταβολής στο επιλεχθέν πρόγραμμα ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Διαδικασία Εγγραφής

Για να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα, απαιτείται προηγουμένως να έχει συμπληρώσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, ενώ θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη τράπεζα και ακολούθως η επιβεβαίωσή της από τον κάθε εκπαιδευόμενο.

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην Αίτηση Εγγραφής, ισχύουν οι διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα λάβει email και τηλεφωνική κλήση σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία επικύρωσης εγγραφής, καθώς και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα, ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Επιστροφή προκαταβολής/ εξετάστρων

Μετά την κατάθεση του ποσού δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα στις εξής περιπτώσεις:

  • εάν ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του, με δική του πρωτοβουλία και επιθυμία
  • εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει ποτέ χρήση των κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης
  • εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει κατά τη διάρκεια της Τηλεκατάρτισης να διακόψει την παρακολούθησή του.

Επιστροφή Χρημάτων πραγματοποιείται μόνο στη περίπτωση που το πρόγραμμα ακυρωθεί με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει

Εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τον εισηγητή του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης, καθώς και ηλεκτρονικές σημειώσεις που συνοδεύουν την Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Υλικό Εκπαίδευσης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο η μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή.

Εξόφληση

Οι εκπαιδευόμενοι προκαταβάλλουν το κόστος του προγράμματος.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μετά  την ολοκλήρωση του επιλεχθέντος προγράμματος, κι εφόσον οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεπείς ως προς:

  • την καταβολή των διδάκτρων και ενδεχόμενων εργασιών.

Πραγματοποιείτε η απόδοση των πιστοποιητικών και των Βεβαιώσεων μέσα σε 3 έως 5 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

Αξιολόγηση Εισηγητή/ Σεμιναρίου Οι σπουδαστές, στο τέλος του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης, θα λαμβάνουν μια φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, σημειώνοντας την άποψή τους και τυχόν παράπονα, σχολιασμούς ή επισημάνσεις για τους εισηγητές το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση.