Οι συμμετέχοντες στο εξ αποστάσεως ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ, το οποίο προσφέρεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων, ακόμη και αν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016). Το πρόγραμμα  διαπραγματεύεται  σε βάθος τα θέματα θεωρητικής αξιολόγησης του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων προηγούμενων αξιολογήσεων και πραγματοποιείται στοχευμένη ανάλυση στο πεδίο της μικροδιδασκαλίας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις και για την πρακτική  αξιολόγηση του ΕΟΠΠΕΠ .

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Με την υποβολή αίτησης εγγραφής και κατάθεσης προκαταβολής στο επιλεχθέν πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Διαδικασία Εγγραφής

Για να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, απαιτείται προηγουμένως να έχει συμπληρώσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, ενώ θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη τράπεζα και ακολούθως η επιβεβαίωσή της από τον κάθε εκπαιδευόμενο.

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην Αίτηση Εγγραφής, ισχύουν οι διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα λάβει email και τηλεφωνική κλήση σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία επικύρωσης εγγραφής, καθώς και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Επιστροφή προκαταβολής/ εξετάστρων

Η προκαταβολή εξετάστρων, δεν επιστρέφεται:

  • εάν ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του, με δική του πρωτοβουλία και επιθυμία
  • εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει ποτέ χρήση των κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης
  • εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει κατά τη διάρκεια της Τηλεκατάρτισης να διακόψει την παρακολούθησή του.

Στην περίπτωση αυτή, ακύρωσης συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο,  δύναται να μεταφέρει τη συμμετοχή του σε άλλη ανάλογη διαθέσιμη Τηλεκατάρτιση του ίδιου προγράμματος για 1(μια) μόνο φορά.

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει

Εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τον εισηγητή του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης, καθώς και ηλεκτρονικές σημειώσεις που συνοδεύουν την Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Υλικό Εκπαίδευσης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο η μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Σε περίπτωση αναβολής κάποιου παρεχόμενου προγράμματος τηλεκατάρτισης, λόγω απρόσμενων τεχνικών προβλημάτων, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία αναπλήρωσης των προβλεπόμενων εισηγήσεων (ασύγχρονα) ή αντίστοιχων εργασιών.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώνονται μέσω email για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εξόφληση

Οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να εξοφλήσουν σε 2(δυο) δόσεις το πολύ προκειμένου να τους παρασχεθεί η Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του επιλεχθέντος προγράμματος Τηλεκατάρτισης, κι εφόσον οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεπείς ως προς:

  • την καταβολή των διδάκτρων και ενδεχόμενων εργασιών.
  • τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του αντίστοιχου προγράμματος Τηλεκατάρτισης).

Αξιολόγηση Εισηγητή/ Σεμιναρίου Οι σπουδαστές, στο τέλος του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης, θα λαμβάνουν μια φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, σημειώνοντας την άποψή τους και τυχόν παράπονα, σχολιασμούς ή επισημάνσεις για τους εισηγητές το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση.