Freestudies Learn English

Freestudies Learn English

Freestudies Learn English

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας
Αποκτήστε LOWER ή PROFICIENCY από το σπίτι σας, σε δύο μήνες!

Το ''Freestudies Learn English'' απευθύνεται σε ενήλικες που στοχεύουν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Αγγλική Γλώσσα και καλύπτει τα επίπεδα από το Α1 έως και το επίπεδο C2.

Πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καλείστε να ολοκληρώσετε ένα τεστ κατάταξης πολλαπλής επιλογής. Το τεστ κατάταξης είναι υποχρεωτικό, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ξεκινώντας από πολύ βασικά γραμματικά φαινόμενα επιπέδου Α1 μέχρι και το επίπεδο Γ2, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Οι 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλείστε να απαντήσετε, στοχεύουν στην αντικειμενικότερη αξιολόγηση σας, κατατάσσοντάς σας στο πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας που κατέχετε πριν την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ κατάταξης, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει απευθείας σε ποιο γνωστικό επίπεδο βρίσκεται.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε Blended Learning μέθοδο.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος, πραγματεύεται αρχικά την εκμάθηση των γραμματικών φαινομένων. Σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο, έχετε τη δυνατότητα να ακούτε τη προφορά των λέξεων και να μαθαίνετε ταυτόχρονα τη σημασία τους. Το λεξιλόγιο χωρίζεται σε κατηγορίες, βοηθώντας τον κάθε εκπαιδευόμενο να ξεχωρίζει αλλά και να αφομοιώνει τις λέξεις πιο εύκολα. Στη συνέχεια του προγράμματος, παρατίθενται χρήσιμες εκφράσεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις για εξασκηθείτε αλλά και για να εμπεδώσετε καλύτερα το μάθημα.

Επίσης, με την ολοκλήρωση της εκμάθησης όλων των γραμματικών φαινομένων, είστε σε θέση να προχωρήσετε στο δεύτερο στάδιο της εκπαίδευσής σας. Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από θέματα εξετάσεων (προηγούμενης εξεταστικής περιόδου) που χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο που στοχεύετε να εξεταστείτε αλλά και από ασκήσεις κατανόησης (κείμενα με ερωτήσεις που συνοδεύονται από λεξιλόγιο). Η πρακτική σας εξάσκηση πάνω σε πραγματικά θέματα εξετάσεων, σας βοηθά ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα για το πώς θα είναι η διαδικασία της τελικής εξέτασης.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο εκπαίδευσης, αποτελείται από τηλεδιασκέψεις.

Οι τηλεδιασκέψεις ορίζονται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνδεθούν από τον προσωπικό τους υπολογιστή και να παρακολουθήσουν ζωντανά το μάθημα.

Εφόσον ο κάθε εκπαιδευόμενος γνωρίζει σε ποιο επίπεδο στοχεύει να εξεταστεί, ορίζονται τηλεδιασκέψεις ανά επίπεδο (Β1-Β2 & C1-C2) με την υπεύθυνη του προγράμματος, όπου θα λύνονται απορίες και θα παρατίθεται επιπλέον υλικό για τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τις μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Επίσης, θα υπάρχει επίλυση αποριών μέσω e-mail.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

BINTEO: ΝΑΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΝΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ

                                      

Θεματικές ενότητες:

Chapter 1

 • Alphabet
 • Numbers
 • Time
 • Days
 • Months
 • Seasons
 • Colors

Chapter 2

 • Article a/an
 • The
 • Nouns/Plural
 • Possessive Case
 • Subject – Object Pronouns

Chapter 3

 • The verb “be”
 • The verb “have got”
 • Can – Imperative – Must
 • Possessive Adjectives
 • Possessive Pronouns

Chapter 4

 • Adjectives
 • Adverbs
 • Comparative – Superlative

Chapter 5

 • Present Continuous
 • Stative Verbs
 • Simple Past

Chapter 6

 • This is – That is
 • These are  - Those are
 • There is – There are
 • Countable – Un countable nouns
 • How much – How many
 • Much – Many
 • Some – any – no

Chapter 7

 • Simple Past
 • Simple past “used to”
 • Irregular Verbs
 • Past Continuous

Chapter 8

 • Question Words
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time
 • Modal verbs

Chapter 9

 • Future Simple
 • Be going to
 • Future Continuous
 • Nationalities

Chapter 10

 • Present Perfect Simple
 • Reflexive pronouns
 • Too & Enough

Chapter 11

 • Present Perfect Continuous
 • Past Perfect Simple
 • Past Perfect Continuous

Chapter 12

 • Future Perfect Simple
 • Future Perfect Continuous
 • Idioms

Chapter 13

 • Conditionals
 • Indirect Speech
 • Reported Speech

Chapter 14

 • Infinitive
 • Gerund
 • Make – do

Chapter 15

 • Passive Voice
 • Causative Form
 • Would rather

Chapter 16

 • Phrasal Verbs
 • Question tags
 • Wish – if only

Chapter 17

 • Inversion
 • Linking words
 • Useful Phrases

Chapter 18

 • Synonyms – Antonyms
 • Prefix – Suffix
 • Useful Phrases

Η Αλεξάνδρου Ειρήνη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο με εξειδίκευση στη Μετάφραση. Δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στη βελτίωση και την αναβάθμιση της εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Έχει λάβει μέρος ως εξετάστρια σε φορείς Πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας. Έχει αναλάβει εθελοντικά τη μετάφραση κειμένων για λογαριασμό Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί και ως αρθρογράφος. Επίσης, από το 2010, είναι μέλος της Παγκόσμιας Κοινότητας Μεταφραστών αναλαμβάνοντας τη μετάφραση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και την επιμέλεια εμπορικών ιστοσελίδων στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε ΚΔΒΜ παρουσιάζοντας σεμινάρια στην Αγγλική Γλώσσα. Έχει λάβει μέρος σε ημερίδες που σχετίζονται με την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως σε παιδιά και παράλληλα συμμετέχει σε σεμινάρια που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την κέρδισε από νωρίς, καθώς έχει κάνει έρευνα πάνω στην περίπτωση των ΜOOC, στην εκπαίδευση αλλά και στη θέση των Ξένων Γλωσσών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση.