Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και τα Social Media

Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και τα Social Media

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και τα Social Media» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο χώρο της δημοσιογραφίας, είτε εργάζονται ήδη σε κάποιο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης είτε σκοπεύουν να εργαστούν μελλοντικά στο χώρο.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, οι αρχές που το διέπουν και παρέχονται στοιχεία για τη σχέση της δημοσιογραφίας με τα Social Media και πώς έχει διαμορφωθεί το επάγγελμα τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις που προσδιορίζουν την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, καθώς και τις διεργασίες εκείνες που περιλαμβάνει το έργο του δημοσιογράφου στα διάφορα Μ.Μ.Ε. (έντυπος Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο). Επιπλέον αναπτύσσονται οι βασικές αρχές έρευνας, διασταύρωσης, τεκμηρίωσης, συγγραφής και δημοσίευσης περιεχομένου για όλα τα μέσα.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν όλα τα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση κατανοούν, να εντοπίζουν και να διερευνούν θέματα της επικαιρότητας, να διακρίνουν τις αληθείς από τις ψευδείς ειδήσεις (fake news), που κυριαρχούν λόγω της επικράτειας των Social Media, να προσεγγίζουν τις πηγές και να μπορούν να εκμαιεύουν πληροφορίες, καθώς και να πραγματοποιούν διάφορα είδη ρεπορτάζ, υιοθετώντας ορθές πρακτικές χρήσης του δημοσιογραφικού λόγου.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, το πρόγραμμα ειδίκευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να δημιουργούν τα δικά τους ρεπορτάζ, χρησιμοποιώντας τις αναγκαίες κάθε φορά πηγές
 • Να κάνουν συνεντεύξεις
 • Να προσεγγίζουν και να παρουσιάζουν θέματα της επικαιρότητας, αλλά και θέματα που απαιτούν πιο ειδική προσέγγιση
 • Να γράφουν το δικό τους άρθρο γνώμης
 • Να δημιουργούν το δικό τους δελτίο ειδήσεων για το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση
 • Να χρησιμοποιούν ορθά στο πλαίσιο της τέλεσης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος τα Social Media.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Vellum Certificate in Basic Principles of Journalism and Social Media από τη Vellum Global Educational Services.

 • Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
 • Θεωρία επικοινωνίας
 • Είδηση και Ρεπορτάζ
 • Είδη ρεπορτάζ
 • Ερμηνευτική, έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία
 • Δίκαιο και δεοντολογία
 • Οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών
User Avatar
Η Ελένη Τσαλκατίδου είναι απόφοιτη του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ. Επίσης, είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί επαγγελματικά τη δημοσιογραφία την τελευταία 20ετία, έχοντας εργαστεί στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Επιπλέον, έχει διατελέσει υπεύθυνη επικοινωνίας αθλητικών συλλόγων και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την επικοινωνία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στους τομείς της δημοσιογραφίας και της φωτογραφίας.