Νέο Πρόγραμμα Λογιστικής

To σεμινάριο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στην αναγκαιότητα των εποχών. Λόγω αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων , η ανεύρεση βοηθών λογιστή από τις επιχειρήσεις είναι συνεχόμενη. Το ολοκληρωμένο αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους και μη με απώτερο σκοπό την ανάδειξή τους μέσω πιστοποίησης στην ειδικότητα του Βοηθού Λογιστή. Στόχος του σεμιναρίου είναι η άμεση ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις ως βοηθός λογιστή.

Συμπληρώστε αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ