Θωμαή Δημητριάδου

Σχετικά:Θωμαή Δημητριάδου

Θωμαή Δημητριάδου
  • Ρόλος :
  • Website :
  • Εμπειρία :
  • Ειδικός στο :
Διαχειριζόμενα θέματα
Όνομα Προγράμματος Όνομα Ενότητας Complexity Διάρκεια
Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενότητα 4: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 18 mins
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ενότητα 4: Διαπολιτισμικότητα στην ΕΕ (ΕΠ) 44 mins
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ενότητα 3: Δυναμική της Ομάδας και Επικοινωνία (ΕΠ) 39 mins
Vellum Diploma in Adults Education Principles Ενότητα 4: Διαπολιτισμικότητα στην ΕΕ 44 mins
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι(ΕΠ) 76 mins
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ενότητα 1: Βασικές έννοιες και θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων(ΕΠ) 43 mins
Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενότητα 3: Διασφαλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 19 mins
Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενότητα 2: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Αγορά Εργασίας 28:24 mins
Vellum Diploma in Adults Education Principles Ενότητα 3: Δυναμική της Ομάδας και Επικοινωνία 39 mins
Vellum Diploma in Adults Education Principles Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι 76 mins
Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενότητα 1: Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 43 mins
Vellum Diploma in Adults Education Principles Ενότητα 1: Βασικές έννοιες και θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων 43 mins