Ευάγγελος Γιομπλίακης

Σχετικά:Ευάγγελος Γιομπλίακης

  • Ρόλος :
  • Website :
  • Εμπειρία :
  • Ειδικός στο :
Διαχειριζόμενα θέματα
Όνομα Προγράμματος Όνομα Ενότητας Complexity Διάρκεια
Ευάγγελος Γιομπλίακης Τεστ Αυτοαξιολόγησης 3ου Κυκλου
Ευάγγελος Γιομπλίακης Τεστ Αυτοαξιολόγησης 2ου Κυκλου
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 9: Διαχείριση Αντιρρήσεων 16 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 8: Στρατηγικές Προσέγγισης στις Πωλήσεις 29 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 7: Εντοπίζοντας τους Πελάτες σας 47 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Τεστ Αυτοαξιολόγησης 1ου Κυκλου
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 6: Κατανοώντας τον Πελάτη 34 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 5: Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 39 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ηθική 31 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 3: Προσωπικές πωλήσεις 30 mins
Ευάγγελος Γιομπλίακης Ενότητα 2: Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων 41:16 mins

Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.