Ευάγγελος Γιομπλίακης

Σχετικά:Ευάγγελος Γιομπλίακης

  • Ρόλος :
  • Website :
  • Εμπειρία :
  • Ειδικός στο :
Διαχειριζόμενα θέματα
Όνομα Προγράμματος Όνομα Ενότητας Complexity Διάρκεια
International Diploma in Sales Management Τεστ Αυτοαξιολόγησης 3ου Κυκλου
International Diploma in Sales Management Τεστ Αυτοαξιολόγησης 2ου Κυκλου
International Diploma in Sales Management Ενότητα 9: Διαχείριση Αντιρρήσεων 16 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 8: Στρατηγικές Προσέγγισης στις Πωλήσεις 29 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 7: Εντοπίζοντας τους Πελάτες σας 47 mins
International Diploma in Sales Management Τεστ Αυτοαξιολόγησης 1ου Κυκλου
International Diploma in Sales Management Ενότητα 6: Κατανοώντας τον Πελάτη 34 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 5: Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 39 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ηθική 31 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 3: Προσωπικές πωλήσεις 30 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 2: Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων 41:16 mins
International Diploma in Sales Management Ενότητα 1: Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων (Sales management) 34 mins

Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.