Γεώργιος Χούρης

Σχετικά:Γεώργιος Χούρης

  • Ρόλος :
  • Website :
  • Εμπειρία :
  • Ειδικός στο :
Διαχειριζόμενα θέματα
Όνομα Προγράμματος Όνομα Ενότητας Complexity Διάρκεια
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 7: Η Βιωσιμότητα της Κοινωνικής Επιχείρησης 24 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 8: Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς 19 mins
Γεώργιος Χούρης Εργασία 4ης-5ης-6ης ενότητας
Γεώργιος Χούρης Εργασία 1ης-2ης-3ης ενότητας
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 6η: Εξειδικευμένα εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης 19 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 5η: Χρήση Επιχειρηματικών Εργαλείων με Στοχο την Επιτυχία της Κοινωνικής Επιχείρησης 25 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 4η:Επιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδιασμός Μαρκετινγκ. 26 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 3η: Λειτουργία και ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων. 20 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 2η: Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή Συνεταιρισμών Εργαζομένων. 18 mins
Γεώργιος Χούρης Ενότητα 1η: Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. 21 mins