ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά:ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  • Ρόλος :
  • Website :
  • Εμπειρία :
  • Ειδικός στο :
Διαχειριζόμενα θέματα
Όνομα Προγράμματος Όνομα Ενότητας Complexity Διάρκεια
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 10η: Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 37 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 9η: Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή (Ε.Π.Δ.) και Διαταραχή Διαγωγής 30 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 8η: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα 34 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 7η: Εισαγωγή στην έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών 25 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 6η: Κρίσεις στη σχολική Κοινότητα 26 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 5η: Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 34 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 4η: Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας 28 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 3η: Η Ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών στο Σχολικό περιβάλλον 31 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 2η: Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον 17 mins
Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 1η: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας 23 mins