Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων