Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμφωνία συνεργασίας
για το Voucher των ανέργων για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)