Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 70 ΩΡΩΝ