Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ WORD

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά