Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά