Εδώ βάζουμε ότι θέλουμε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά