ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή στο
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών–Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Επώνυμο:*
Όνομα:*
Πόλη:*
Χώρα/Νομός*:
Ιδιότητα:
Ηλικία:
Κινητό:*
Email:*
Δήλωση*:
Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.
Αποδοχή όρων χρήσης και πολιτικής:*
Διαβάστε τους όρους χρήσης από εδώ

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη των ΕΛΚΕΔΙΜ για το σκοπό αυτό. Τα ΕΛΚΕΔΙΜ τηρούν απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.