Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία
Προτεινόμενο

Σχολική Ψυχολογία

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν.

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη σχολική ψυχολογία. Ειδικότερα, σκοπός είναι να παρουσιάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή και τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Επιπρόσθετα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τον κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, καθώς και να περιγράψει τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου.

Η Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή ο επαγγελματίας σχολικός ψυχολόγος να εντρυφήσει σε θέματα και πρακτικές που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη διαχείριση μιας σχολικής τάξης. Εξετάζει βασικές έννοιες της σχολικής ψυχολογίας, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της. Αναλύει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, που αφορούν τη διάγνωση διαφόρων προβλημάτων που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο και τη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τάξης. Επιπρόσθετα, αποτυπώνει και ερμηνεύει τις παιδικές διαταραχές συναισθήματος και τις δυσκολίες συμπεριφοράς. Εξετάζει περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) και Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, αλλά και το πολύ φλέγων ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και τρόπων αντιμετώπισής του. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση σε τεχνικές διαχείρισης των κρίσεων στη σχολική κοινότητα, αλλά και στο ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της σχολικής ψυχολογίας.
 • ŸΠεριγράφει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου.
 • Αναγνωρίζει τις παιδικές διαταραχές συναισθήματος και τις δυσκολίες συμπεριφοράς.
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού, αλλά και τρόπους μαθησιακής και κοινωνικής τους συμπερίληψης.
 • Να αναγνωρίζει τις αιτίες και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και αποτελεσματικές πρακτικές αντιμετώπισής του.
 • Εφαρμόζει τελεσφόρες τεχνικές διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθεί στη χρήση γόνιμων πρακτικών διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται: Ÿ

 • σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση,
 • σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης,
 • σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σχολικοί Ψυχολόγοι σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ),
 • σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγω-γικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων,
 • σε Επαγγελματίες Υγείας,
 • σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
 • σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης,
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων,
 • σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας,
 • σε Γονείς,
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία».
 2. Πιστοποιητικό της Vellum στη Σχολική Ψυχολογία.
 3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

BINTEO: ΝΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ

Οι διδασκόμενες ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 1. Ψυχική Υγεία και Σχολική Ψυχολογία-Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Σχολικού Ψυχολόγου
 2. Παιδικές Διαταραχές Συναισθήματος και Δυσκολίες Συμπεριφοράς
 3. Σχολικός Εκφοβισμός, Στερεότυπα και Προκαταλήψεις
 4. Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και Αντιμετώπιση
 5. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Διάγνωση, Σχολική και Κοινωνική Συμπερίληψη
 6. Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα
 7. Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Συνεργασίας

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Κυρίας Χριστίνας Κωφίδου:

Η Χριστίνα Κωφίδου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μέντορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ). Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.