Vellum International Certificate in Franchise Management

Vellum International Certificate in Franchise Management
Προτεινόμενο

Vellum International Certificate in Franchise Management

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο οι  εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Το πρόγραμμα “VELLUM INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FRANCHISE MANAGEMENT” βοηθά την υποστήριξη του συνολικού Συστήματος franchise.  Υποβοηθά τους Διοικούντες να διαχέουν την απαραίτητη γνώση, διασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με τις αρχές του franchising, αλλά και την κρίσιμη φύση της σχέσης αυτής των Δικαιοδόχων με τους αντίστοιχους Δικαιοπάροχους.

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) εμφανίζει πλέον σημεία ανάκαμψης και “ωριμότητας,” μετά από 30 έτη παρουσίασης στην Ελλάδα. Έτσι, η κερδοφόρα λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης προαπαιτεί Στελέχη και Επενδυτές (Δικαιοδόχους) ικανούς ως προς τη διαχείριση των διάχυτων πληροφοριών και την αυστηρή εφαρμογή του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πλάνου που επιβάλλει ο Δικαιοπάροχος.

Η επιτυχής Διοίκηση των μονάδων Δικαιόχρησης απαιτεί επιμόρφωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, πέραν της εμπειρίας και του έμφυτου ένστικτου. Επιχειρηματίες (δυνητικοί Δικαιοδόχοι) που γνωρίζουν να επιλέγουν κερδοφόρα Συστήματα Δικαιόχρησης, αξιολογώντας με σύνεση και γνώση το Φάκελο Υποψήφιου Επενδυτή, και να δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες διαισθανόμενοι την αγορά.

Στελέχη Διοίκησης που να γνωρίζουν πως να αξιοποιούν μεθοδικά τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, να διεξάγουν Έρευνες Αγοράς, να εφαρμόζουν συστηματικούς Ποιοτικούς Ελέγχους, ερμηνεύουν Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζοντας τις επαγγελματικές τους εμπειρίες τους  σ’ έναν πολλά υποσχόμενο, ώριμο πια κλάδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της Δικαιόχρησης (franchise), σε νεοεισερχόμενα Στελέχη που ξεκινούν την καριέρα τους σε Σύστημα Δικαιόχρησης, επιχειρηματίες υφιστάμενους ή μη – Δικαιοπάροχους και Δικαιοδόχους – καθώς επίσης σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και AΛυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Δικαιόχρησης.

Σκοπός του προγράμματος «Vellum International Certificate in Franchise Management» είναι η εμβάθυνση στους κρίσιμους παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης. Την πλήρη αξιοποίηση του παρεχόμενου πλάνου ανάπτυξης από το Δικαιοπάροχο από τα Στελέχη Διοίκησης, αλλά και τους επενδυτές. Επιπρόσθετα, τη στελέχωση των επιχειρήσεων Δικαιόχρησης με ικανά για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης μέσα στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας αφενός την αμφίδρομη επικοινωνία αφετέρου την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum International Certificate in Franchise Management» μέσω της εξεταστική μεθόδου  examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα θα είστε σε θέση:

 • Κατανόηση πραγματικού πλαισίου λειτουργίας του Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Κατάδειξη Όρων και Προϋποθέσεων επιτυχίας του Συστήματος.
 • Εφαρμογή του συγκροτημένου επιχειρηματικού Πλάνου Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Συνειδητοποίηση συνολικής δομής του κόστους, και των κινητήριων δυνάμεων που καθορίζουν τον όγκο πωλήσεων και την κερδοφορία.
 • Πληρέστερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η επιχείρηση Δικαιόχρησης.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση ενός brand name που παραχωρείται στο Δικαιοδόχο.
 • Μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου χρονικού διάστημα που δίδεται.
 • Αξιοποίηση ευκαιριών της επιλεγμένης περιοχής δραστηριοποίησης.
 • Ανάδειξη μη προφανών στοιχείων ενός Δικτύου Δικαιόχρησης, όπως εταιρική κουλτούρα, δομή, μοντέλο λειτουργίας, στρατηγική ανάπτυξής, εμπειρία στελεχών, κλπ.
 • Συμβολή σε κρίσιμα μη προφανή στοιχεία όπως κουλτούρα, προσδοκίες και επιδόσεις.
 • Διάκριση διαθέσιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη μεγιστοποίηση αμοιβαίων ωφελειών.

 

Μετά την ολοκλήρωση του «Vellum International Certificate in Franchise Management», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση τους :

-Διαχείριση τροφίμων και οργανικών απορριμμάτων σε δίκτυα franchise

-Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυα franchise

-Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών σε επιχειρήσεις franchise

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

200 ώρες

BINTEO

NAI

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΌΧI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Α΄ Κύκλος Παρακολούθησης

 1. Βασικά Συστήματος Franchising - Εισαγωγή
 • Τι είναι η Δικαιόχρηση - Franchise
 • Μέρη που Απαρτίζουν το Σύστημα Δικαιόχρησης
 • Μορφές Οργάνωσης Δικαιόχρησης
 • Εταιρείες & Τύποι Επιχειρήσεων
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Συστήματος
 1. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Διάρθρωση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Ανάπτυξη Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Κανόνες Οργάνωσης & Λειτουργίας
 • Διακανονισμός Δικαιόχρησης
 • Εξέλιξη Σχέσεων στο Σύστημα
 1. Νομολογία & Διεθνοποίηση Δικαιόχρησης
 • Η Νομολογία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα
 • Διεθνή Συστήματα Δικαιόχρησης
 • Διεθνής Προοπτική Ελληνικής Δικαιόχρησης
 • Master Franchise, ως Μοχλός Διεθνοποίησης

Β΄ Κύκλος Παρακολούθησης

 1. Διαμόρφωση Προϋποθέσεων Εμπιστοσύνης
 • Εκχώρηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Στάδια Διαμόρφωσης Σύμβασης & Αμφότερες Υποχρεώσεις Μερών Σύμβασης
 • Φάσεις Εξέλιξης Σχέσεων Μερών
 • Η Καλή Πίστη στη Συνεργασία
 • Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών
 1. Ερευνας & Επιλογή Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Σημασία Ερευνας Αγοράς Δικαιόχρησης
 • Κριτήρια Ορθής Επιλογής
 • Προϋποθέσεις Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Διεξαγωγή Ερευνας Αγοράς Δικαιόχρησης
 1. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Κύρια Θέματα Σύμβασης Δικαιόχρησης
 • Πακέτο Δικαιόχρησης
 • Θέματα Εγχειριδίου Δικαιόχρησης
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Τρόποι Αποτίμησης Εταιρικής Αξίας

Γ΄ Κύκλος Παρακολούθησης

 1. Αξιολόγηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Αξιολόγηση Δικαιοπάροχου
 • Αξιολόγηση λοιπών Δικαιοδόχων
 • Κανόνες Διαπραγμάτευσης Σύμβασης
 • Παράγοντες Επιτυχίας & Αποτυχίας Συστήματος
 1. Διοίκηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Παράγοντες Αποτελεσματικής Διοίκησης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
 • Προμήθειες Προϊόντων Συστήματος
 • Εξυπηρέτηση Πελατών

      9. Αξιολόγηση Επίδοσης Συστήματος Δικαιόχρησης

 • Κριτήρια Απόδοσης - Αποτελεσματικότητας
 • Ελεγχος & Επιθεωρήσεις
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Προάσπιση Ανταγωνισμού Μεταξύ Μελών
 • Ανανέωση Συμβολαίου Δικαιόχρησης

 

1ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Διαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Σημασία Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Στόχοι Διαχείρησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Καθημερινές Δραστηριότητες
 • Κόστος Επιβάρυνσης
 • Παράγοντες Ολοκλήρωσης ΔΕΑ

Ενότητα 2η: Ποιότητα Εξυπηρέτησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Είδη Πελατών
 • Έννοια Αξίας
 • Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ποιότητα και Υπηρεσίες
 • Προσδοκίες και Μοντέλο SERVQUAL
 • Οφέλεια Διαχείρισης Παραπόνων

Ενότητα 3η: Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας

 • Στάδια Δημιουργίας Προστιθέμενης Αξίας
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Αρχές Ολικής Ποιότητας Πελατών
 • Επίπεδα Εξυπηρέτησης - Δείκτες Αξιολόγησης
 • Χάσματα - Διάψευση Προσδοκιών Πελατών
 • Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

2ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στη Διαχείριση Τροφίμων

 • Ορισμοί - Διακρίσεις Τροφίμων

 • Επεξεργασία Τροφίμων
 • Είδη Κινδύνων σε Τρόφιμα
 • Παρακολούθηση Υλικών Επαφής με Τρόφιμα

Ενότητα 2η: Ποιότητα Τροφίμων

 • Ορισμοί, Εννοιες Ποιότητας Τροφίμων

 • Ελεγχος Ποιότητας Τροφίμων
 • Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων
 • Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων

Ενότητα 3η: Διαχείριση Οργανικών Απορριμμάτων

 • Γενικές Εννοιες Απορριμμάτων

 • Τροφικά Απόβλητα
 • Οργανικά Απόβλητα
 • Τεχνολογίες Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων

3ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Βασικές Έννοιες Υπηρεσιών

 • Βασικές Εννοιες Πελάτη

 • Έννοια Εξυπηρέτησης
 • Έννοια Αξίας Υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες και Δίκτυα Franchise

Ενότητα 2η: Παράγοντες Παροχής Υπηρεσιών

 • Εξυπηρέτηση

 • Ποιότητα Προσφερόμενων Υπηρεσιών
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών

Ενότητα 3η: Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση

 • Διαδικασία Επικοινωνίας

 • Τεχνικές Επηρεασμού
 • Λεκτική Επικοινωνία
 • Mη Λεκτική Επικοινωνία

 

Ευάγγελος Γιομπλίακης

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Εχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.