Vellum International Certificate in Franchise Management

Vellum International Certificate in Franchise Management
Προτεινόμενο

Vellum International Certificate in Franchise Management

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Το πρόγραμμα “VELLUM INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FRANCHISE MANAGEMENT” βοηθά την υποστήριξη του συνολικού Συστήματος franchise. Υποβοηθά τους Διοικούντες να διαχέουν την απαραίτητη γνώση, διασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με τις αρχές του franchising, αλλά και την κρίσιμη φύση της σχέσης αυτής των Δικαιοδόχων με τους αντίστοιχους Δικαιοπάροχους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) εμφανίζει πλέον σημεία ανάκαμψης και “ωριμότητας,” μετά από 30 έτη παρουσία στην Ελλάδα. Έτσι, η κερδοφόρα λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης προαπαιτεί Στελέχη και Επενδυτές (Δικαιοδόχους) ικανούς ως προς τη διαχείριση των διάχυτων πληροφοριών και την αυστηρή εφαρμογή του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πλάνου που επιβάλλει ο Δικαιοπάροχος.

Η επιτυχής Διοίκηση των μονάδων Δικαιόχρησης απαιτεί επιμόρφωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, πέραν της εμπειρίας και του έμφυτου ενστίκτου. Επιχειρηματίες (δυνητικοί Δικαιοδόχοι) που γνωρίζουν να επιλέγουν κερδοφόρα Συστήματα Δικαιόχρησης, αξιολογώντας με σύνεση και γνώση το Φάκελο Υποψήφιου Επενδυτή, δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες διαισθανόμενοι την αγορά.

Στελέχη Διοίκησης που να γνωρίζουν πως να αξιοποιούν μεθοδικά τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, να διεξάγουν Έρευνες Αγοράς, να εφαρμόζουν συστηματικούς Ποιοτικούς Ελέγχους, να ερμηνεύουν Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζοντας τις επαγγελματικές τους εμπειρίες σ’ έναν πολλά υποσχόμενο, ώριμο πια κλάδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της Δικαιόχρησης (franchise), σε νεοεισερχόμενα Στελέχη που ξεκινούν την καριέρα τους σε Σύστημα Δικαιόχρησης, επιχειρηματίες υφιστάμενους ή μη – Δικαιοπάροχους και Δικαιοδόχους – καθώς επίσης σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Δικαιόχρησης.

Σκοπός του προγράμματος «Vellum Certificate in Franchise Management» είναι η εμβάθυνση στους κρίσιμους παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης, η πλήρης αξιοποίηση του παρεχόμενου πλάνου ανάπτυξης από το Δικαιοπάροχο, από τα Στελέχη Διοίκησης, αλλά και τους επενδυτές. Επιπρόσθετα, η στελέχωση των επιχειρήσεων Δικαιόχρησης με ικανά για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης μέσα στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας αφενός την αμφίδρομη επικοινωνία και αφετέρου την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum International Certificate in Franchise Management» μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

To συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

 • Κατανοήσετε το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Καταδείξετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις επιτυχίας του Συστήματος.
 • Εφαρμόζετε το συγκροτημένο επιχειρηματικό Πλάνο Συστήματος Δικαιόχρησης.
 • Συνειδητοποιήσετε τη συνολική δομή του κόστους, και των κινητήριων δυνάμεων που καθορίζουν τον όγκο πωλήσεων και την κερδοφορία.
 • Αξιοποιήσετε τις πληρέστατες ευκαιρίες που παρουσιάζει η επιχείρηση Δικαιόχρησης.
 • Αξιοποιήσετε ένα brand name που παραχωρείται στο Δικαιοδόχο.
 • Μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που σας δίδεται.
 • Αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες της επιλεγμένης περιοχής δραστηριοποίησης.
 • Αναδείξετε μη προφανή στοιχεία ενός Δικτύου Δικαιόχρησης, όπως εταιρική κουλτούρα, δομή, μοντέλο λειτουργίας, στρατηγική ανάπτυξής, εμπειρία στελεχών, κλπ.
 • Συμβάλλετε σε κρίσιμα μη προφανή στοιχεία όπως κουλτούρα, προσδοκίες και επιδόσεις.
 • Διακρίνετε διαθέσιμες επαγγελματικές δεξιότητες για τη μεγιστοποίηση αμοιβαίων ωφελειών.

Μετά την ολοκλήρωση του «Vellum International Certificate in Franchise Management», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση τους:

-Διαχείριση τροφίμων και οργανικών απορριμμάτων σε δίκτυα franchise

-Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυα franchise

-Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών σε επιχειρήσεις franchise

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

BINTEO: NAI

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ

Α΄ Κύκλος Παρακολούθησης

 1. Βασικά Συστήματος Franchising - Εισαγωγή
 • Τι είναι η Δικαιόχρηση - Franchise
 • Μέρη που Απαρτίζουν το Σύστημα Δικαιόχρησης
 • Μορφές Οργάνωσης Δικαιόχρησης
 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Συστήματος
 • Εταιρείες & Τύποι Επιχειρήσεων
 1. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Κύριοι Τύποι Δικαιόχρησης
 • Διάρθρωση Συστήματος
 • Κανόνες Οργάνωσης & Λειτουργίας
 • Διακανονισμός Δικαιόχρησης
 • Ορίζοντας Σχέσεις στο Σύστημα
 1. Νομολογία & Διεθνοποίηση Δικαιόχρησης
 • Η Νομολογία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα
 • Διεθνή Συστήματα Δικαιόχρησης
 • Διεθνής Προοπτική Ελληνικής Δικαιόχρησης
 • Master Franchise, ως Μοχλός Διεθνοποίησης
 1. Διασφάλιση Προϋποθέσεων Εμπιστοσύνης
 • Εκχώρηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Στάδια Διαμόρφωσης Σύμβασης
 • Δεξιότητες & Χαρακτηριστικά ενός Δικαιοδόχου
 • Ο Δικαιοπάροχος – Ξεκινώντας τη Λειτουργία της Αλυσίδας
 • Η Καλή Πίστη στη Συνεργασία
 1. Έρευνα & Επιλογή Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Σημασία Έρευνας - Αγοράς Δικαιόχρησης
 • Κριτήρια Ορθής Επιλογής
 • Προϋποθέσεις Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Διεξαγωγή Έρευνας - Αγοράς Δικαιόχρησης
 1. Οργάνωση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Κύρια Θέματα Σύμβασης Δικαιόχρησης
 • Πακέτο Δικαιόχρησης
 • Θέματα Εγχειριδίου Δικαιόχρησης
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Τρόποι Αποτίμησης Εταιρικής Αξίας
 1. Αξιολόγηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Αξιολόγηση Δικαιοπάροχου
 • Αξιολόγηση λοιπών Δικαιοδόχων
 • Κανόνες Διαπραγμάτευσης Σύμβασης
 • Παράγοντες Επιτυχίας & Αποτυχίας Συστήματος
 1. Διοίκηση Συστήματος Δικαιόχρησης
 • Παράγοντες Αποτελεσματικής Διοίκησης
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
 • Προμήθειες Προϊόντων Συστήματος
 • Εξυπηρέτηση Πελατών

      9. Αξιολόγηση Επίδοσης Συστήματος Δικαιόχρησης

 • Έλεγχος & Επιθεωρήσεις
 • Κριτήρια Απόδοσης - Αποτελεσματικότητας
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Προάσπιση Ανταγωνισμού Μεταξύ Μελών
 • Λύση Συμβολαίου Δικαιοχρήσης
 • Ανανέωση Συμβολαίου Δικαιόχρησης

 

1ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Βασικές Έννοιες Ε.Α.
 • Σημασία Ε.Α. για Καταναλωτή & Επιχειρήσεις
 • Στόχοι που επιτελούνται (Γενικοί & Ειδικοί)
 • Καθημερινές Δραστηριότητες
 • Κόστος Επιβάρυνσης Επιχειρήσεων
 • Στοιχεία Ολοκλήρωσης Δ.Ε.Α.

Ενότητα 2η: Ποιότητα Εξυπηρέτησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Βασικές Έννοιες Πελάτη
 • Έννοια Αξίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Ποιότητα και Υπηρεσίες
 • Προσδοκίες και Μοντέλο SERVQUAL

Ενότητα 3η: Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας

 • Στάδια Δημιουργίας Προστιθέμενης Αξίας
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Αρχές Ολικής Ποιότητας Πελατών
 • Επίπεδα Εξυπηρέτησης & Δείκτες Αξιολόγησης
 • Χάσματα - Διάψευση Προσδοκιών Πελατών
 • Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

2ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στη Διαχείριση Τροφίμων

 • Ορισμοί & Διακρίσεις τροφίμων
 • Επεξεργασία Τροφίμων
 • Είδη Κινδύνων Τροφίμων
 • Παρακολούθηση Υλικών Επαφής με Τρόφικα

Ενότητα 2η: Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

 • Ορισμοί - Έννοιες Ποιότητας Τροφίμων
 • Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων
 • Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων
 • Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων

Ενότητα 3η: Διαχείριση Οργανικών Απορριμμάτων

 • Γενικές Έννοιες Απορριμμάτων
 • Τροφικά Απορρίμματα
 • Οργανικά Απορρίμματα
 • Τεχνολογίες Οργανικών Απορριμμάτων

3ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FRANCHISE

Ενότητα 1η: Βασικές Έννοιες Υπηρεσιών

 • Έννοιες - Είδη Πελατών
 • Έννοια Εξυπηρέτησης/Παροχής Υπηρεσιών
 • Έννοια της Αξίας Υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες & Δίκτυα Franchise

Ενότητα 2η: Παράγοντες Παροχής Υπηρεσιών

 • Ικανοποίηση Πελατών
 • Ποιότητα Προσφερόμενων Υπηρεσιών
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών

Ενότητα 3η: Επικοινωνία κι Εξυπηρέτηση

 • Διαδικασία Επικοινωνίας
 • Τεχνικές Ικανότητες Επηρεασμού
 • Λεκτική Επικοινωνία
 • Mη Λεκτική Επικοινωνία

 

Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Ο Ευάγγελος Γιομπλιάκης, Μ.Β.Α(U.S.A), δραστηριοποιείται σ΄ όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής, Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Marketing, καθώς και εξειδικευμένα θέματα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων Οφειλών. Έχει πιστοποιηθεί από φορείς όπως ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ και ΕΟΜΜΕΧ, καθώς επίσης διαθέτει 18χρονη Διδακτική & Συμβουλευτική εμπειρία, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς Συλλόγους, KEK, ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ), Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα.