Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY
Προτεινόμενο

Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας δημιουργήθηκε για την κάλυψη της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ΚΔΒΜ, διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. σας παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Security και κρατικής επαγγελματικής άδειας, με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Οικονομικά και σύγχρονα, με την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδο. Παρακολουθήστε τα απαραίτητα μαθήματα εξ’ ολοκλήρου από τον Υπολογιστή σας και προετοιμαστείτε για την επιτυχία σας, στις κρατικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την εργασία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας, οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη παρακολούθηση του εγκεκριμένου προγράμματος διάρκειας 105 ωρών σε πιστοποιημένο ΚΔΒΜ ή με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης από πιστοποιημένο πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Σχετικά με την άδεια εργασίας:

Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ KAI ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: RAM COMPUTER ΚΔΒΜ2, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΚΕΔΙΜ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 105 ΩΡΩΝ - Πρόγραμμα Νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Η διδακτέα ύλη, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΩΡΩΝ – Πρόγραμμα εργαζομένων στον κλάδο που έληξε η άδεια τους

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα 24 ωρών on-line τηλεκατάρτισης αφορά τους κατόχους επαγγελματικής άδειας εν ισχύ. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματία Security.