Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν.

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Η επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο.

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο επτάμηνο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα τη Σχολική Ψυχολογία.

Σκοπός προγράμματος

Η επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο.

Στόχοι του προγράμματος:

Η κατανόηση και η γνωστική εμβάθυνση του ρόλου των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία και την προσαρμογή των μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Η εξοικείωση με τις αρχές και μεθόδους της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

Η κριτική σύγκριση των θεωριών μάθησης με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων για διευκόλυνση μαθητών που χρειάζονται στήριξη στη μάθηση ή/και την προσαρμογή τους στο σχολείο.

Η ευαισθητοποίηση ότι η σχολική ψυχολογία θεωρείται σήμερα ως ένας από τους βασικότερους και νευραλγικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας αφού ασχολείται με τη διαμόρφωση, την εξέλιξη αλλά και με τις επιπτώσεις στην προσωπικότητα του ατόμου εξαιτίας της καθοριστικής και μακροχρόνιας δυναμικής που αναπτύσσει το άτομο με το σχολείο και τη σχολική ζωή - από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο.

Στόχος της επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με διαδραστικές και βιωματικές ασκήσεις, με ανάλυση όρων, με επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων και με ερευνητικές εργασίες.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί το είδος, τον τρόπο, τις θεωρίες και τα μοντέλα συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον εαυτό τους, το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τις παρέες συνομηλίκων, την οικογένεια, τις επιδόσεις, την κοινωνική τους θέση στο σχολείο και με τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης.
  • Γνωρίζει και να αναλύει τις θεωρίες και τις τεχνικές που παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών, στους εκπαιδευτικούς, τους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σε φοιτητές και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

ECVET και Μοριοδοτήσεις Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 460 ωρών πιστώνει 23 ECVET. Τα περισσότερα προγράμματα, μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 460 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 500 ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ενδεικτικές διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα 1: Εξελικτική ψυχολογία - Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία.

Διδακτική ενότητα 2: Εξελικτική ψυχολογία - Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία.

Διδακτική ενότητα 3: Διδασκαλία σε μαθητές με διαφορετικό ρυθμό μάθησης.

Διδακτική ενότητα 4: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.

Διδακτική ενότητα 5: Διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Διδακτική ενότητα 6: Η προσωπικότητα του δασκάλου.

Διδακτική ενότητα 7: Το μοντέλο της συμπερίληψης στην εκπαίδευση.