Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι  εγγραφές άρχισαν.

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στον τομέα της παιδοψυχολογίας, με έμφαση στην έρευνα, στη σχολική ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις.

Τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο επτάμηνο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα την Παιδοψυχολογία.

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στον τομέα της παιδοψυχολογίας, με έμφαση στην έρευνα, στη σχολική ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυική μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη σχολική ζωή, στο ρόλο του παιδιού, στις αποκλίνουσες συμπεριφορές, στην ανάπτυξη της ηθικότητας και του λόγου.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της παιδοψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία των μαθητών τους.
 • Αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, όπως την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης με την κατανόηση και εφαρμογή σχετικών ψυχολογικών θεωρητικών και θεωριών μάθησης.
 • Κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η ανάπτυξη του ατόμου και οι ατομικές διαφορές επηρεάζουν τη μάθηση καθώς και τις συνέπειες που δύναται να έχουν αυτές οι παράμετροι στη διδασκαλία.
 • Κατανοήσουν την έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων, τις βασικότερες συναισθηματικές συμπεριφορές και μαθησιακές του δυσκολίες, καθώς και να ενημερωθούν για τις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές αντιμετώπισής τους.
 • Αναπτύξουν την κριτική σκέψη στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης.
 • Διακρίνουν τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, τους σκοπούς, τα είδη και τη χρησιμότητα της έρευνας.

Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Κριτική ανάλυση.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψεις.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και την πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ECVET και Μοριοδοτήσεις Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 460 ωρών πιστώνει 23 ECVET. Τα περισσότερα προγράμματα, μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 460 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 500 ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 • Διδακτική Ενότητα 1: Γνωστική και Συναισθηματική Ανάπτυξη κατά την Εμβρυική, Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία
 • Διδακτική Ενότητα 2: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχιατρική για Παιδιά και Εφήβους
 • Διδακτική Ενότητα 3: Η Ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία.  Επαγγελματική Απόφαση και Αυτοεκτίμηση
 • Διδακτική Ενότητα 4: Ενδοοικογενειακή Επικοινωνία και Διαχείριση των Συγκρούσεων. Διαζύγιο και Παιδί.
 • Διδακτική Ενότητα 5: Αντικοινωνικές, Διατακτικές και Παραβατικές Συμπεριφορές κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία. Επιμέλεια Ανηλίκων
 • Διδακτική Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Διδακτική Ενότητα 7: Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων σε Συνεργαζόμενους Φορείς ή Εργασία και Μεθοδολογία Έρευνας