Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν.

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζει το ρόλο της διαφοροποίησης στη διαχείριση της σχολικής τάξης, θέματα σχολικής ψυχολογίας, ειδικής αγωγής, ενιαίας εκπαίδευσης και αναπηρίας, αλλά και διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι.

Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις επιστήμες της εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζει το ρόλο της διαφοροποίησης στη διαχείριση της σχολικής τάξης, θέματα σχολικής ψυχολογίας, ειδικής αγωγής, ενιαίας εκπαίδευσης και αναπηρίας, αλλά και διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Επιπρόσθετα, διερευνά θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης, εστιάζει σε ποικίλες πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση, αλλά και σε τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων στην εκπαίδευση.

Έργο των επιστημών της εκπαίδευσης είναι η διερεύνηση και προσέγγιση του τρόπου μάθησης του ανθρώπινου εγκεφάλου, του τρόπου αντίληψης και δόμησης των εμπειριών του εκάστοτε ανθρώπου, του τρόπου αφομοίωσης της γνώσης, μέσα από την πολυπρισματική ματιά μιας ποικιλίας επιστημών, όπως η σχολική ψυχολογία, οι επιστήμες της συμπεριφοράς, η εκπαίδευση ενηλίκων, οι γλωσσοεπιστήμες και οι νευροεπιστήμες, η ειδική αγωγή κ.ά. Ως εκ τούτου, ο ενήλικας/εκπαιδευτικός, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την απαραίτητη γνώση και, ταυτόχρονα, να έχει την πείρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από εξωτερικές επιδράσεις, από το πρόγραμμα των μαθημάτων, από τις σχέσεις δασκάλου και μαθητή, από τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

  1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  2. σε εκπαιδευτικούς Π/θμας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Στελέχη Εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής και Προσχολικής Εκπαίδευσης).
  3. σε όσους θέλουν να γίνουν σύμβουλοι σχολικής ζωής σε όλη την Ελλάδα.
  4. σε Γονείς.
  5. σε Φοιτητές Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών.
  6. σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  7. σε όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη του κλάδου των επιστημών της εκπαίδευσης.
  8. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

 

Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις γνώσεις που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους να αποσαφηνίσουν βασικές αρχές και αξίες των επιστημών της εκπαίδευσης, όπως: θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης μέσω της διαφοροποιημένης μάθησης, θέματα σχολικής ψυχολογίας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ενηλίκων, προβληματικές συμπεριφορές παιδιών και εφήβων, αλλά και ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας και των συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν στα διάφορα πλαίσια της εκπαίδευσης.

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου on line.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες (3 μήνες)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΝΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ                                               

Οι διδασκόμενες ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1: Ο ρόλος της διαφοροποίησης στη διαχείριση της σχολικής τάξης

Ενότητα 2: Σχολική Ψυχολογία

Ενότητα 3: Ειδική Αγωγή, Ενιαία Εκπαίδευση και Αναπηρία

Ενότητα 4: Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων

Ενότητα 5: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Ενότητα 6: Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση

Ενότητα 7: Διαχείριση Συγκρούσεων στην Εκπαίδευση

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΩΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Συστηματική Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille

Μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πα.Δ.Α., στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των προγραμμάτων σπουδών, των οδηγών για τον εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των υποέργων 1 και 9 της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών/ΕΛΚΕ, στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, στο Μητρώο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο Μητρώο Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο Μητρώο των εξωτερικών συνεργατών της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στο μητρώο επιμορφωτών των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) και στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

Επαγγελματική εμπειρία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε Σχολές Γονέων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ρομά, αλλά και σε διάφορα επιμορφωτικά ή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Δημοσιεύσεις:

Κωφίδου, Χ. (2020). Μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμοί, κατηγορίες, αίτια, χαρακτηριστικά και στρατηγικές παρέμβασης. Νέος Παιδαγωγός, 18.

Κωφίδου, Χ. (2020). Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Νέος Παιδαγωγός, 18.

Κωφίδου, Χ. (2019). Η κατανόηση και διαχείριση των καταστροφών από παιδιά με αναπηρία όρασης (Μεταπτυχιακή διατριβή). Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Κωφίδου, Χ. (2019). Οι δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία. Νέος Παιδαγωγός, 15, 304-314.

Κωφίδου, Χ. (2019). Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Νέος Παιδαγωγός, 15, 338-346.

Nikolaraizi, M., & Kofidou, Ch. (2019, September 26-28). Self-advocating in higher education: Issues of participation and access for students who are deaf or hard of hearing. Proceedings of the 25th Féderation Européenne des Associations de Professeurs de Déficients Auditifs (FEAPDA) Congress on Preparing Deaf Learners for Life and Independence, 26-28 September, 2019, Skopje.

Nikolaraizi, M., Kofidou, Ch., & Hyde, M. (2019). The role of self-advocacy in academic access for students who are deaf or hard of hearing in higher education: Insights from educators across world. In S. Halder, V. Argyropoulos (Eds), Inclusion, equity and access for individuals with disabilities (pp. 383­–408). Singapore: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5962-0_19

Κωφίδου, Χ. (2018, Μάιος). Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Πόστερ που παρουσιάστηκε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών, Αθήνα.

Κωφίδου, Χ. (2018, Απρίλιος). Θεωρητικές αρχές Διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πόστερ που παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την Καινοτομία, την Τέχνη, τη Δημιουργικότητα, Αθήνα.

Κωφίδου, Χ. (2017). Η ενιαία εκπαίδευση ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(3), 24-29. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2017/04/kofidou_.pdf

Κωφίδου, Χ. (2015). Απόψεις κωφών και βαρήκοων φοιτητών σχετικά με την ένταξή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Kofidou, Ch., & Mantzikos, C. N. (2017). Teachers’ and students' attitudes and perceptions towards people with disabilities: A review of the literature. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(3), 3-23. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2016/04/kofidou_Mantzikos_.pdf

Kofidou, Ch., Mantzikos, C. N., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Teachers’ perceptions and attitudes on the inclusive education of students with Autism Spectrum Disorders (ASD): A literature review. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 35-68. https://doi.org/10.12681/dial.11965

Nikolaraizi, M., Argyropoulos, V., & Kofidou, C. (2016, June 28-30). Disaster education and people with sensory disabilities. Proceedings of the 1st International Conference on Natural hazards & infrastructure (ICONHIC), 28-30 June, 2016, Chania, Greece.

Κωφίδου, Χ., & Μαντζίκος, Ν. Κ. (2016). Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών προς τα άτομα με αναπηρία: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, 2(2), 4-25. Διαθέσιμο στο http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2016/06/TOMOSB_TEYXOS2_Kofidou_Mantzikos.pdf

Κωφίδου Χ. (2015, Σεπτ.). Η σημασία του έρωτα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Φιλόλογος, 161, 381-392.

Κωφίδου Χ. (2012, Νοέμβριος 20). The aesthetics of mimesis - Ancient texts and modern problems [Μελέτη, Stephen Halliwell (Συγγρ.), σσ. 48-61]. Διαθέσιμο στο http://www.diapolitismos.net/epilogi/viewkeimeno.php?id_atomo=708&id_keimeno=976

Κωφίδου Χ. (2012, Νοέμβριος 20). Ο προορισμός του ανθρώπου [Μελέτη], στο Πρώτο βιβλίο – Αμφιβολία (Fichte, Johann Gottlieb, Συγγρ.). Διαθέσιμο στο http://www.diapolitismos.net/epilogi/viewkeimeno.php?id_atomo=708&id_keimeno=977