Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory

Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory

Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Η Ταξιδιωτική Βιομηχανία είναι από τις Κορυφαίες Βιομηχανίες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Το μέλλον του Τουρισμού ανασχηματίζεται από την διεισδυτικότητα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Αυτή η διείσδυση γεννά νέες ειδικότητες, καθώς και νέα απαιτουμένη τεχνογνωσία για τις υπάρχοντες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων στις Τεχνολογίες Τουρισμού.

Η διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους σύγχρονους ταξιδιώτες έχει αλλάξει δραστικά και συνεχώς μετασχηματίζεται. Με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως τα social media, τα συστήματα σύγκρισης τιμών αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουργείται μία νέα ανάγκη: η ενεργοποίηση και η συνεργασία με διαδικτυακά συστήματα διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος. Με περισσότερα από 750 συστήματα κρατήσεων και διανομής, γενικά ή εξειδικευμένα, η διαδικασία της επιλογής αλλά και της διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποβεί επικερδής ή καταστροφική στα αποτελέσματα ενός καταλύματος.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της διαδικασίας της επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας και των εμπλεκομένων μερών. Στην συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα διανομής και πώλησης στα ιντερνετικά κανάλια (OTAs). Γίνεται εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας των απευθείας κρατήσεων με τη χρήση booking engine. Παρουσιάζεται η διαδικασία της πώλησης σε βέλτιστη τιμή, με χρήση συστημάτων διαχείρισης εσόδων. Τέλος, αναλύονται όλα τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και πώλησης, όπως social media και συστήματα price comparison.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για:

 • ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων,
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,
 • στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
 • διευθυντές τμημάτων κρατήσεων,
 • receptionists,
 • revenue managers,
 • διαχειριστές τουριστικών σκαφών αναψυχής,
 • υπεύθυνους τιμολογιακής πολιτικής ταξιδιωτικών επιχειρήσεων,
 • tour operators,
 • ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τους τρόπους προσαρμογής των τιμών σε σχέση με τη ζήτηση, τους ανταγωνιστές, την εποχή, κλπ.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τα διαφορετικά κανάλια πώλησης, τη συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος.
 • Να δημιουργούν το μείγμα των καναλιών πώλησης για τη μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού.
 • Να αναλύουν και να κατανοούν τη δυναμική των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης.
 • Να διαχειρίζονται συγκεντρωτικά τα κανάλια πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση.
 • Να κατανοούν τη σημασία των εναλλακτικών καναλιών πώλησης, όπως τα social media, συστήματα σύγκρισης τιμών, κλπ.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ

VIDEO: ΝΑΙ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

1Η : Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος

 • 1.1 Η διαδικασία της Αγοράς Ταξιδιού
  • 1.1.1 Millennials (18-34 ετών)
  • 1.1.2 Generation X (35-45 ετών)
  • 1.1.3 Baby boomers (55+ ετών)

2Η : Κανάλια Πωλήσεων και Διανομής (B2B, B2C, GDS)

 • 2.1 OTA σημαίνει: Online ταξιδιωτικός πράκτορας
 • 2.2 IDS - Internet Distribution System
  • 2.2.1 B2C (Business to Consumer)
  • 2.2.2 B2B (Business to Business)
 • 2.3 GDS - Global Distribution System
 • 2.4 Meta: Metasearch Engines
 • 2.5 Μοντέλα OTA
  • 2.5.1 Merchant Model/Wholesaler
  • 2.5.2 Retail Travel Websites
  • 2.5.3 Λειτουργικότητα GDS
 • 2.6 Δημιουργία Πακέτου Καναλιών (Channel Mix)

3Η : Direct Online Πωλήσεις

 • 3.1 Hotel Booking Engine: Τι είναι;
 • 3.2 Γιατί το χρειάζεσαι?
 • 3.3 Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση μηχανής κρατήσεων ξενοδοχείων;
 • 3.4 Τι πρέπει να αναζητήσετε στη μηχανή κράτησης;
 • 3.5 Εναλλακτικά κανάλια Πώλησης

4Η : Διαχείριση Online Καναλιών πώλησης (Channel manager)

 • 4.1 Τι είναι η Διαχείριση καναλιών διανομής;
 • 4.2 Τι είναι ο διαχειριστής καναλιών διανομής ξενοδοχείου;
 • 4.3 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός διαχειριστή καναλιών διανομής;
  • 4.3.1. Ταχύτερη διαχείριση καναλιών διανομής
  • 4.3.2. Λιγότερα λάθη κράτησης
  • 4.3.3. Διαθεσιμότητα δεδομένων και βασικών μετρήσεων
  • 4.3.4. Διευκολύνετε τις άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείων
  • 4.3.5. Βελτιώστε τα έσοδα και τις επιχειρηματικές επιδόσεις

5Η : Διαχείριση Εσόδων

 • 5.1 Συστήματα Price Check και Revenue Management
  • 5.1.1 Τι είναι;
  • 5.1.2 Γιατί είναι σημαντικά τα συστήματα διαχείρισης εσόδων (RMS);
 • 5.2 Ποιες είναι οι σημαντικότερες λειτουργίες ενός RMS;
  • 5.2.1. Αξιολογήστε τις συστάσεις
  • 5.2.2. Πληροφορίες Ανταγωνιστή
  • 5.2.3. Βασικά δεδομένα απόδοσης
  • 5.2.4. Εκτιμήσεις εσόδων
 • 5.3 Τι είναι οι KPI διαχείρισης εσόδων;
 • 5.4 Τα πιο χρησιμοποιούμενοι Δείκτες στην διαχείριση εσόδων:
  • 5.4.1 Occupancy
  • 5.4.2 ADR
  • 5.4.3 RevPAR
  • 5.4.4 RevPOR
  • 5.4.5 GOPPAR
  • 5.4.6 TRevPAR
  • 5.4.7 NRevPAR
  • 5.4.8 ARPA
  • 5.4.9 EBITDA

6Η : Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης

 • 6.1 Κοινωνικά Δίκτυα
 • 6.2 Συστήματα Rating
 • 6.3 Συστήματα σύγκρισης τιμών

Αναγνώστης Σωτήριος

Ο Σωτήριος Αναγνώστης είναι Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ν.Ο.Ε.) Έχει εισηγηθεί και παρουσιάσει επίσημα πρώτος σε όλο τον κόσμο, σε Διεθνή συνέδρια τουρισμού της Ασίας (Ινδία), καλεσμένος από την Ι.Α.Τ.Ο. (Indian Association of Tour Operators) και της γενικής γραμματείας τουρισμού Ινδίας, το 2013 και το 2014 το Smart Watch, PANTOO. Ακόμα, είναι σχεδιαστής και δημιουργός VoIP εφαρμογών σε iOS & Android. Διετέλεσε επί 4 συναπτά έτη Διαχειριστής Προορισμού και υπεύθυνος marketing στην Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών του Πλαταμώνα Πιερίας. Είναι πρόεδρος της Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών Cloud Roam Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011. Έχει εργαστεί για Αγγλικές εταιρίες, online booking systems και channel manager και είναι εισηγητής στο Υπουργείο Παιδείας του τμήματος Δημοσίου I.E.K. V.I.C.T on Travel industry το οποίο οριστικοποιήθηκε με Φ.Ε.Κ. το 2014. Πλέον, είναι εντολοδόχος project Manager σε Γερμανική Εταιρία για την ανάπτυξη του πρώτου Smart Travel Village στην Ελλάδα.