Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Στο πρόγραμμα Vellum International Diploma in IT and Cyber Security, θα μάθετε πως να ενισχύσετε, να προστατεύσετε και να βελτιώσετε το δίκτυό σας.

Πληροφορίες

Vellum International Diploma in IT and Cyber Security

Η Ασφάλεια Δεδομένων και Διαδικτύου είναι θέμα το οποίο συνεχώς απασχολεί κάθε διαχειριστή δικτύων. Αποδεδειγμένα, από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις αυξάνουν ραγδαία την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω Διαδικτύου. Από την άλλη, με τον ίδιο ταχύ ρυθμό αυξάνουν τις επιθέσεις τους οι hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού με virus, trojans, scripts κλπ, δημιουργώντας  νέους κινδύνους στα εταιρικά περιβάλλοντα, καθώς ανακαλύπτουν νέους τρόπους παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας.

Το πρόγραμμα «Πιστοποιημένος Ειδικός στην Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου» στοχεύει στην εκμάθηση, σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, των βασικών αρχών που διέπουν την ασφάλεια Δικτύων καθώς και στην εξειδίκευση και πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κανείς έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως «Ειδικός» στην ασφάλεια Δικτύων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτείτε στην αναγνώριση, στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή των κινδύνων του δικτύου σας, στο πώς να εποπτεύετε και να φροντίζετε το δίκτυό σας αλλά και ποια εργαλεία και υπηρεσίες να χρησιμοποιείτε για να το προστατεύετε στο μέγιστο βαθμό. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τρόποι για να μπορείτε να λειτουργείτε αποτρεπτικά στην παραβίαση νέων τεχνολογιών και του cloud computing από πιθανές εισβολές. Τέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις στο εικονικό μας εργαστήριο και να δείτε στην πράξη πώς να φροντίζετε αλλά και πώς να προλαμβάνετε ή να εξουδετερώνετε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν (ανεπανόρθωτα) το δίκτυό σας.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum International Diploma in IT and Cyber Security», μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ

VIDEO: ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΔΩ

Κεφάλαιο 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.1 : Αξιολόγηση Κινδύνου

1.2 : Εκτίμηση Κινδύνου

1.3 : Ορολογία Αξιολόγησης Κινδύνου

1.4 : Ενεργώντας για την Αξιολόγηση Κινδύνου

1.5 : Κίνδυνοι στο Cloud

1.6 : Εικονικοποίηση

Κεφάλαιο 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

2.1 : Πολιτικές, Πρότυπα και Οδηγίες

2.2 : Εφαρμογή Πολιτικών

2.3 : Τύποι Ελέγχου & Ψευδοθετικά-Ψευδοαρνητικά

2.4 : Ανάλυση Επιπτώσεων

2.5 : Ανάκαμψη από Καταστροφή

Κεφάλαιο 3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

3.1 : Εποπτεία Δικτύου

3.2 : Πλάνο Ασφαλείας

3.3 : Εποπτεία Αρχείων Καταγραφής

3.4 : Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος

Κεφάλαιο 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

4.1 : Ασφαλίζοντας το Δίκτυο

4.2 : Πλάνο Ασφαλείας

4.3 : Αναφορά Ζητημάτων Ασφάλειας

4.4 : Σύγκριση Ελέγχων Ανίχνευσης και Πρόληψης

Κεφάλαιο 5. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ TCP/IP

5.1 : Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP-IP

5.2 : Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες

Κεφάλαιο 6. ΔΙΚΤΥΑ

6.1 : Σχεδιασμός Ενός Ασφαλούς Δικτύου

6.2 : Συσκευές Δικτύωσης

6.3 : Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής

6.4 : Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής στο Δίκτυο

6.5 : Σύστημα Πρόληψης Εισβολής στο Δίκτυο

Κεφάλαιο 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

7.1 : Βασικά Στοιχεία Ελέγχου Πρόσβασης

7.2 : Πρωτόκολλο RADIUS

Κεφάλαιο 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

8.1 : Ασύρματα Δίκτυα

8.2 : Αδύναμα Σημεία Ασυρμάτων Δικτύων

Κεφάλαιο 9. CLOUD COMPUTING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

9.1 : Cloud Computing

9.2 : Εικονικοποίηση

Κεφάλαιο 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10.1 : Ασφάλεια Εφαρμογών

10.2 : Βέλτιστες Πρακτικές

Κεφάλαιο 11. MALWARE

11.1: Malware

Δούμας Θωμάς

Ο Θωμάς Δούμας γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας, πετυχαίνοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις την είσοδό του στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Από το 2009 έως και σήμερα, εργάζεται ως Full Stack Web Developer και System Administrator. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών για τη δημιουργία των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων, όπως επίσης και για τη δημιουργία των εταιρικών τους δικτύων ή τη βελτίωση των δικτύων που προϋπήρχαν, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση και ασφάλεια των συστημάτων τους.

Από το 2010 έως και το 2014 εργάστηκε παράλληλα ως μισθωτός στο Αριστοτέλειο Φροντιστήριο Μ.Ε., το οποίο εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Δημιούργησε το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, την πλατφόρμα διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως και την υποδομή cloud με την οποία γίνεται η πλήρης διαχείριση του μαθητολογίου. Δίδαξε επίσης το μάθημα της Πληροφορικής, αποκτώντας έτσι διδακτική εμπειρία.

Πιστοποιήθηκε μέσω σεμιναρίων, τα οποία διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Φροντιστών Ημαθίας, στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών».