Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Excel for Business

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Excel for Business

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Excel for Business

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, εργαζομένων και όσων επιθυμούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων ως πραγματικοί επαγγελματίες γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους Excel.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, εργαζομένων και όσων επιθυμούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων ως πραγματικοί επαγγελματίες γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους Excel.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

  • Οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων,
  • Ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων,
  • Υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών,
  • Επαγγελματική Επεξεργασία επιχειρηματικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν και εκτιμούν τη χρησιμότητα των προηγμένων δεξιοτήτων του EXCEL.
  • παρουσιάζουν δεδομένα κάνοντας πολύπλοκους υπολογισμούς μέσω των συγκεντρωτικών πινάκων ή των μερικών αθροισμάτων.
  • εξοικονομούν πολύτιμο εργασιακό χρόνο με την εκμάθηση «αναζήτησης στόχου» και του εργαλείου της «επίλυσης».
  • εξάγουν με αυτοματοποιημένο τρόπο χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα, ως επαγγελματίες χειριστές SQL, στηριζόμενοι στις συναρτήσεις βάσεων δεδομένων στις οποίες θα εκπαιδευθούν.
  • εξελίσσουν σε επαγγελματικό επίπεδο τις παρουσιάσεις τους με τα εξειδικευμένα κυλιόμενα, συγκεντρωτικά και μέσης γραμμής γραφήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε φοιτητές, εργαζομένους και σε όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο φορέας πιστοποιήσεων ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (“VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES”) προσφέρει στους συμμετέχοντες του προγράμματος, ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Α. Επεξεργασία κειμένου,

Β. Υπολογιστικά φύλλα,

Γ. Υπηρεσίες διαδικτύου.

Οι παραπάνω εξεταζόμενες ενότητες μοριοδοτούνται με 4 μονάδες σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4589 Κεφάλαιο Ε’) και γίνονται αποδεκτές από όλες τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 400 ωρών πιστώνει 20 ECVET

Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι επιμορφούμενοι μελετώντας με τους δικούς τους  ρυθμούς μάθησης. Πρόκειται δηλαδή για ασύγχρονη εκπαίδευση. Το προς μελέτη υλικό αναρτάται στην αρχή κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Τηλεκατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1: Ειδική επικόλληση - συναρτήσεις

Διδακτική Ενότητα  2: Πίνακες μονής/διπλής εισόδου – επίλυση/αναζήτηση στόχου

Διδακτική Ενότητα  3: Συναρτήσεις πίνακα & κειμένου - συγκεντρωτικοί πίνακες

Διδακτική Ενότητα  4: Συγκεντρωτικά γραφήματα – προχωρημένες λειτουργίες του Excel

Διδακτική Ενότητα  5: Στοιχεία ελέγχου ACTIVEX – Προηγμένες δεξιότητες χρήσης του Excel - Συνάρτηση SUBTOTAL

Διδακτική Ενότητα  6: Προηγμένες λειτουργίες των υπολογιστικών φύλλων

Διδακτική Ενότητα  7: Sparklines - Γραφήματα