ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να  παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων, τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 

  • σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  • σε εκπαιδευτικούς.
  • σε σχολικούς συμβούλους & υποψήφιους σχολικούς συμβούλους.
  • σε ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης.
  • σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης.
  • σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.
  • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

400 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ηγεσία για το Σύγχρονο Σχολείο

Διοίκηση της εκπαίδευσης/Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων

Εκπαιδευτική ηγεσία

Οργανωσιακή Κουλτούρα και Σχολικό Κλίμα

Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας και προσωπικού

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού