Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων

Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων

Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, οι εγγραφές άρχισαν

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας

 

Ο Τουρισμός κατέχει την μεγαλύτερη μερίδα του, εκθετικά αυξανόμενου, Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία διατίθενται ηλεκτρονικά, επιβάλλουν την αντίστοιχη εξειδίκευση αλλά και τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων.

 

Με την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου για κρατήσεις ξενοδοχείου αλλά και άλλων τουριστικών προϊόντων, δημιουργείται μία νέα ανάγκη. Η ανάγκη αυτή είναι η ενεργοποίησης και συνεργασίας με διαδικτυακά συστήματα διανομής και πωλήσεων ξενοδοχειακού αποθέματος. Με περισσότερα από 750 συστήματα κρατήσεων και διανομής, γενικά (booking.com, expedia, agoda, κλπ) ή εξειδικευμένα (Prestigia, Mr&Mrs Smith, Splendia, Hotelplanner, κλπ), η διαδικασία της επιλογής αλλά και της διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να αποβεί επικερδής ή καταστροφική στα αποτελέσματα ενός καταλύματος.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων Ξενοδοχείου, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο. Αρχικά γίνεται ανάλυση της διαδικασίας της επιλογής ταξιδιωτικής υπηρεσίας και των εμπλεκομένων μερών. Στην συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα διανομής και πώλησης (retail, merchant, Κλπ) στα ιντερνετικά κανάλια (OTA), σύμφωνα με την ανάλυση του marketing όσον αφορά το προϊόν, την τμηματοποίηση αγοράς και την τιμολογιακή πολιτική. Γίνεται εκτενής ανάλυση της αναγκαιότητας των απευθείας κρατήσεων με χρήση booking engine. Παρουσιάζεται και αναλύεται ο τρόπος διαχείρισης όλων αυτών των καναλιών μέσω συστημάτων channel manager ώστε να αποφεύγονται οι διπλοκρατήσεις αλλά και να μειωθεί το κόστος διαχείρισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αύξησης της αγοράς καλύπτοντας κάθε σημείο του πλανήτη.

Ομάδα Στόχος

 • Ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων καταλυμάτων και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων
 • Managers τουριστικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη Κρατήσεων και Πωλήσεων
 • Απόφοιτοι τουριστικών σχολών
 • E-Commerce Managers
 • Απόφοιτοι σχολών marketing με εξειδίκευση στο Ξενοδοχειακό emarketing
 • Άτομα με εμπειρία στον Τουρισμό που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στην διαδικτυακή διαχείριση καταλυμάτων και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων

Σκοπός

 • Κατανόηση της διαδρομής στη διαδικασία αγοράς ταξιδιωτικών υπηρεσιών και η συμβολή των διαδικτυακών εφαρμογών. Απώτερος Σκοπός: Επιτυχής τοποθέτηση της  επιχείρησης στην αγορά.
 • Ανάλυση των βασικών αρχών του ψηφιακού marketing σε σχέση με την διαχείριση των διαδικτυακών κρατήσεων. Απώτερος Σκοπός:  Δημιουργία Στρατηγικού e-marketing.
 • Ανάλυση και κατανόηση των διαφορετικών καναλιών πώλησης και η συμβολή τους στις πωλήσεις και την διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος. Απώτερος Σκοπός: Πλήρη διαδικτυακή διασπορά των διαθεσιμοτήτων.
 • Δημιουργία του μείγματος των καναλιών πώλησης για την μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους και της απόδοσης κάθε καναλιού. Απώτερος Σκοπός: Επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής.
 • Ανάλυση και κατανόηση της δυναμικής των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών πώλησης αλλά και των εναλλακτικών καναλιών για μείωση του κόστους πώλησης. Απώτερος Σκοπός: Αύξηση κερδοφορίας της επιχείρησης με τις απευθείας πωλήσεις.
 • Δυνατότητα συγκεντρωτικής διαχείρισης των καναλιών πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channel manager και πως επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση. Απώτερος Σκοπός: Εξοικονόμηση χρόνου, αύξηση της διανομής, μηδενισμός διπλο-κρατήσεων, μείωση ακυρωσιμότητας, μεγιστοποίηση της πώλησης B2B, αυτοματοποιημένη τιμολόγηση.

Κρίσιμα Σημεία

 • Δημιουργία μείγματος καναλιών πώλησης, λιανικής και χονδρικής όπως και απευθείας κρατήσεις μέσω του booking engine για μεγιστοποίηση της αγοράς.
 • Διαχείριση όλων των καναλιών διανομής και πώλησης μέσω μιας οθόνης (channel manager).
 • Στόχευση συγκεκριμένων αγορών μέσω συγκεκριμένων καναλιών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 • Περισσότερα κανάλια για διασπορά κινδύνου. Βλέπε χρεοκοπία Thomas Cook και άλλον tour operators.
 • Όσα περισσότερα κανάλια (συστήματα κρατήσεων) τόσο μεγαλύτερη έκθεση στο ιντερνέτ.
 • Χρήση όλων των διαθέσιμων metasearch για υποστήριξη των απευθείας κρατήσεων, που σημαίνει μείωση του κόστος (προμήθεια).
 • Χρήση και διασύνδεση των εφαρμογών διαχείρισης του καταλύματος (PMS) με το channel manager αλλά και άλλων συστημάτων όπως Διαχείρισης Εσόδων, για αυτοματοποίηση της τιμολόγησης και των κρατήσεων.

Που μπορώ να εργαστώ με την απόκτηση του Diploma

 • Διεύθυνση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Στέλεχος σε τμήμα πωλήσεων τουριστικής επιχείρησης
 • Στέλεχος τμήματος κρατήσεων
 • Στέλεχος τμήματος υποδοχής
 • eCommerce managerσε ξενοδοχείο ή άλλη τουριστική επιχείρηση
 • Στέλεχος σε τμήμα marketing τουριστικής επιχείρησης
 • Σύμβουλος διαχείρισης διαδικτυακών συστημάτων προώθησης και πωλήσεων
 • Στέλεχος σε εταιρεία διαχείρισης πωλήσεων (revenue manager)

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Διαχείριση Διαδικτυακών Κρατήσεων μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ΩΡΕΣ

VIDEO: ΝΑΙ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

1η ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΎΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

 

2η) eMARKETING

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑRKETING ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ανάλυση της διαδικτυακής τοποθέτησης και  προώθησης διαθεσιμοτήτων. Βελτιστοποίηση επιλογής αγορά στόχου. Ανάλυση τιμολογιακής πολιτικής τουριστικού προϊόντος .

 

3η) ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (B2C, B2B, GDS)

Τι είναι τα συστήματα κρατήσεων (διανομής και πώλησης) Λιανικής (B2C) – χονδρικής (B2B) - GDS,  Ποια είναι η διαφορά της Booking.com από το Ctrip ή το Prestigia, ποιες είναι οι κατηγορίες τους, και πως αναλύουμε τις πληροφορίες που θα χρειαστεί να γνωρίζουμε για να κάνουμε το μείγμα των καναλιών. Πως γίνεται η διασπορά κινδύνου πωλήσεων. Ανάπτυξη πωλήσεων χονδρικής (Β2Β). Αγορά στόχος συνεδριακός τουρισμός μέσω των G.D.S.

 

4η) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Booking Engine)

Ποιοι είναι οι λόγοι χρησιμοποίησης Booking Engine στην ιστοσελίδα του καταλύματος, Ποια είναι τα οφέλη από την μηχανή κράτησης και τις απευθείας κρατήσεις, Πως το διαχειριζόμαστε για βέλτιστα αποτελέσματα. Σύνδεση Booking Engine με Chatbots, rating systems, meta search.

 

5η) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (CHANNEL MANAGERS)

Yield management μέσω channel managers. Πως μπορούμε να διαχειριστούμε πολλαπλά κανάλια διανομής και πώλησης, τι είναι το channel manager και πως μας βοηθάει στην στρατηγική των online πωλήσεών μας, πως βοηθάει την αύξηση των κρατήσεων απευθείας μέσω του booking engine.         Πως διαχειριζόμαστε τιμές και διαθεσιμότητες μαζικά ή μεμονωμένα στα κανάλια που έχουμε επιλέξει.  Πως εκμηδενίζονται οι διπλο-κρατήσεις. Πως ελέγχουμε τα ποσοστά ακυρωσιμότητας.

Αναγνώστης Σωτήριος

Ο Σωτήριος Αναγνώστης είναι Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ν.Ο.Ε.) Έχει εισηγηθεί και παρουσιάσει επίσημα πρώτος σε όλο τον κόσμο, σε Διεθνή συνέδρια τουρισμού της Ασίας (Ινδία), καλεσμένος από την Ι.Α.Τ.Ο. (Indian Association of Tour Operators) και της γενικής γραμματείας τουρισμού Ινδίας, το 2013 και το 2014 το Smart Watch, PANTOO. Ακόμα, είναι σχεδιαστής και δημιουργός VoIP εφαρμογών σε iOS & Android. Διετέλεσε επί 4 συναπτά έτη Διαχειριστής Προορισμού και υπεύθυνος marketing στην Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών του Πλαταμώνα Πιερίας. Είναι πρόεδρος της Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών Cloud Roam Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011. Έχει εργαστεί για Αγγλικές εταιρίες, online booking systems και channel manager και είναι εισηγητής στο Υπουργείο Παιδείας του τμήματος Δημοσίου I.E.K. V.I.C.T on Travel industry το οποίο οριστικοποιήθηκε με Φ.Ε.Κ. το 2014. Πλέον, είναι εντολοδόχος project Manager σε Γερμανική Εταιρία για την ανάπτυξη του πρώτου Smart Travel Village στην Ελλάδα.