Διαδικτυακά Συστήματα – eSales & Marketing

Διαδικτυακά Συστήματα – eSales & Marketing

H διανομή και πώληση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, (ξενοδοχειακών διαθεσιμοτήτων, διαχείρισης rentals, σκαφών αναψυχής, εκδρομές κτλ), λαμβάνει χώρα κατά 75%  διαδικτυακά,  ο τουρισμός άλλωστε είναι η μεγαλύτερη κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου.   Έτσι επιβάλλεται η αντίστοιχη εξειδίκευση αλλά και ο εξοπλισμός των επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα λοιπόν,  με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως  οι μηχανές αναζήτησης,  τα social media, τα συστήματα σύγκρισης τιμών, τα συστήματα κριτικών και σχολιασμών, αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουργήθηκε ήδη  μία νέα ανάγκη. Η ανάγκη αυτή είναι η διασύνδεση και η συνεργασία των επιχειρήσεων, με διαδικτυακά συστήματα διανομής- προώθησης  και πωλήσεων ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πωλήσεων τα οποία επισκέπτονται οι παγκόσμιοι ταξιδιώτες κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε κάθε φάση της διαδικασίας αγοράς ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Επίσης, η ανάπτυξη εφαρμογών που βοηθούν στις επιμέρους λειτουργίες μίας τουριστικής επιχείρησης, μπορούν να αυτοματοποιήσουν πολλές από τις διαδικασίες, ώστε να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της επιχείρησης, ποιοτικά και ποσοτικά. Όπως οι εφαρμογές Οnline Reputation Managers.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα eSales and Marketing in Travel, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο.

 

Κρίσιμα Σημεία

 • Η αλλαγή της διαδρομής στην αναζήτηση, εντοπισμό και αγορά ενός ταξιδιού από τον σύγχρονο πελάτη, μέσω των εφαρμογών διαδικτύου όπως social media ή metasearch
 • Η χρήση εφαρμογών όπως, Σύστημα διαχείρισης Φήμης, κλπ. Μπορούν να δώσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση
 • Η Χρήση όλων των διαθέσιμων metasearch για υποστήριξη των απευθείας κρατήσεων, με απώτερο σκοπό την μείωση του κόστους προμηθειών
 • Η Χρήση των συστημάτων Οn line Reputation Management Systems, για δημιουργία branding και διαχείριση της φήμης
 • Η Ενσωμάτωση των social media στην διαδικασία της έμπνευσης, διανομής και πώλησης αλλά και της αποτελεσματικότερης προώθησης των διαθεσιμοτήτων
 • Η Χρήση των chatbots με σκοπό την αμεσότερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αγοράς ταξιδιών, αλλά και για την μεγιστοποίηση της εμπειρίας των ταξιδιωτών-καταναλωτών
 • H χρήση των συστημάτων Semantic Analysis, στατιστικών απεικονίσεων της ειδικής ή γενικής φήμης μίας επιχείρησης, στην λήψη βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αποφάσεων και η ανάλυση της σχέσης με τον ανταγωνισμό και την τιμολογιακή πολιτική


Ομάδα Στόχος

 • Ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων καταλυμάτων και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων
 • Managers τουριστικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη Κρατήσεων και Πωλήσεων
 • Απόφοιτοι τουριστικών σχολών
 • E-Commerce Managers
 • Απόφοιτοι σχολών marketing με εξειδίκευση στο Ξενοδοχειακό emarketing
 • Άτομα με εμπειρία στον Τουρισμό που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στην διαδικτυακή διαχείριση καταλυμάτων και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων


Σκοπός

 • Κατανόηση της διαδρομής στη διαδικασία αγοράς ταξιδιωτικών υπηρεσιών και η συμβολή των διαδικτυακών εφαρμογών.
  Απώτερος Σκοπός: Επιτυχής τοποθέτηση της  επιχείρησης στην αγορά
 • Παρουσίαση και ανάλυση των λειτουργικών συστημάτων για την επιτυχή ψηφιοποίηση της τουριστικής επιχείρησης με έμφαση στις διαδικτυακές εφαρμογές.
  Απώτερος Σκοπός: Εξοπλισμός της επιχείρησης με τα απαραίτητα ψηφιακά συστήματα
 • Ανάλυση των βασικών αρχών του ψηφιακού marketing σε σχέση με την διαχείριση των διαδικτυακών κρατήσεων.
 • Κατανόηση του τρόπου προσαρμογής των τιμών σε σχέση με την ζήτηση, ανταγωνιστές, εποχή, έκτακτα γεγονότα κλπ.
  Απώτερος Σκοπός: Βέλτιστη τιμολόγηση υπηρεσιών.
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση χρησιμοποίησης των εναλλακτικών καναλιών πώλησης search, metasearch , rating, reviewing systems.
  Απώτερος Σκοπός: Μεγιστοποίηση απευθείας κρατήσεων, διαχείριση φήμης, αύξηση της κερδοφορίας, παρουσία σε κάθε ψηφιακό στίγμα του ταξιδιώτη.
 • Η Στρατηγικότητα της διαχείρισης φήμης των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και πως επιτυγχάνεται.
  Απώτερος Σκοπός: Βελτιστοποίηση του δεύτερου σημαντικότερου φίλτρου αναζήτησης των ταξιδιωτών, της βαθμολόγησης. Παρουσίαση περιεχομένου, αλληλεπίδραση μεταξύ επιχείρησης και ταξιδιωτών, Έλεγχος ανταγωνιστών, επιτυχία στην σωστή λήψη αποφάσεων  επόμενης ημέρας.
 • Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων με ενσωμάτωση chatbots με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της, σε όλη την διαδικασία αγοράς ταξιδιωτικών υπηρεσιών (Από την έμπνευση μέχρι τον διαμοιρασμό της εμπειρίας καταναλωτών).
  Απώτερος Σκοπός: Αμεσότητα και αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης ταξιδιωτών πριν, κατά την διάρκεια και μετά την κράτηση, μεγιστοποίηση των θετικών κριτικών μέσω των αυτοματοποιημένων ερωματηματολογίων ταξιδιωτών,  άμεσες πωλήσεις μέσω σύνδεσης
  Chatbot με το Booking Engine, εκπαίδευση υπαλλήλων στην αμεσότητα διαχείρισης ερωτήσεων.

Που μπορώ να εργαστώ με την απόκτηση του Diploma

 • Διεύθυνση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Στέλεχος σε τμήμα πωλήσεων τουριστικής επιχείρησης
 • Στέλεχος τμήματος κρατήσεων
 • Στέλεχος τμήματος υποδοχής
 • eCommerce managerσε ξενοδοχείο ή άλλη τουριστική επιχείρηση
 • Στέλεχος σε τμήμα marketing τουριστικής επιχείρησης
 • Σύμβουλος διαχείρισης διαδικτυακών συστημάτων προώθησης και πωλήσεων
 • Στέλεχος σε εταιρεία διαχείρισης πωλήσεων (revenue manager)

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

 

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού Διαδικτυακά Συστήματα – eSales & Marketing μέσω της εξεταστική μεθόδου examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

User Avatar
Ο Σωτήριος Αναγνώστης είναι Οικονομολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ν.Ο.Ε.) Έχει εισηγηθεί και παρουσιάσει επίσημα πρώτος σε όλο τον κόσμο, σε Διεθνή συνέδρια τουρισμού της Ασίας (Ινδία), καλεσμένος από την Ι.Α.Τ.Ο. (Indian Association of Tour Operators) και της γενικής γραμματείας τουρισμού Ινδίας, το 2013 και το 2014 το Smart Watch, PANTOO. Ακόμα, είναι σχεδιαστής και δημιουργός VoIP εφαρμογών σε iOS & Android. Διετέλεσε επί 4 συναπτά έτη Διαχειριστής Προορισμού και υπεύθυνος marketing στην Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών του Πλαταμώνα Πιερίας. Είναι πρόεδρος της Εταιρίας Τηλεπικοινωνιών Cloud Roam Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011. Έχει εργαστεί για Αγγλικές εταιρίες, online booking systems και channel manager και είναι εισηγητής στο Υπουργείο Παιδείας του τμήματος Δημοσίου I.E.K. V.I.C.T on Travel industry το οποίο οριστικοποιήθηκε με Φ.Ε.Κ. το 2014. Πλέον, είναι εντολοδόχος project Manager σε Γερμανική Εταιρία για την ανάπτυξη του πρώτου Smart Travel Village στην Ελλάδα.

User Avatar
Ο Θωμάς Πούλιος είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτική του εμπειρία σχετίζεται με θέματα όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Παρουσίας, τα Διεθνή Συστήματα Διανομής και Πωλήσεων στον Τουρισμό, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και ειδικά της ηλεκτρονικής (Διαδικτυακής), το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Συμμετείχε σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ορισμένα από τα έργα είναι το "Go-Digital Project", το "Entre - Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", “Examining the Obstacles of Female Entrepreneurship on the Internet”. Εκτός από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, συμμετέχει επίσης ως Σύμβουλος Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων για την ίδρυση, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού.