Εργασία τριών πρώτων ενοτήτων (1ης – 2ης – 3ης )

Πρέπει να αγοράσετε το πρόγραμμα International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship για να δείτε αυτή την εργασία.