Τουρισμός-Εστίαση-Ψυχαγωγία

Diploma in Online Distribution and Sales οf Hotel Inventory
Κόστος Προγράμματος 280€
Η Ταξιδιωτική Βιομηχανία είναι από τις Κορυφαίες Βιομηχανίες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Το μέλλον του Τουρισμού ανασχηματίζεται από την διεισδυτικότητα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Αυτή η διείσδυση γεννά νέες ειδικότητες, καθώς και νέα απαιτουμένη τεχνογνωσία για τις υπάρχοντες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων στις Τεχνολογίες Τουρισμού.
0
Vellum Certified Front Office Agent
Δίδακτρα 0€ - Κόστος Πιστοποίησης 150€
To certified front desk agent της Vellum είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο έχει σκοπο να βοηθήσει τους εργαζομένους σε χώρους υποδοχής στον τομέα της φιλοξενίας.
0
International Diploma in Travel and Tourism
Δίδακτρα 0€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του Τουρισμού.
0