ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

Για την πληρωμή των εξέταστρων, μπορείτε να κάνετε κατάθεση σ΄έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

IBAN ETE: GR 96 0110 2360 0000 2364 7038 639
IBAN ALPHA: GR89 0140 5860 5860 0200 2010 137
IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 39 0172 2290 0052 2902 8785 122

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: Τάκης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης, βάλετε το επώνυμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραμένουμε στη διάθεσή σας.