ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY
Δίδακτρα 190€
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας δημιουργήθηκε για την κάλυψη της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων σε αναγνωρισμένα ΚΔΒΜ, διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Vellum Certificate in General Data Protection Regulation
Δίδακτρα 190€ - Κόστος Πιστοποίησης 0€
Το πρόγραμμα «Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» στοχεύει στην παρουσίαση του GDPR (General Data Protection Regulation) - «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων».
Vellum International Certificate in Franchise Management
Δίδακτρα 300€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας και παράλληλα κερδίστε έκπτωση 50%! Το πρόγραμμα “VELLUM INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FRANCHISE MANAGEMENT” βοηθά την υποστήριξη του συνολικού Συστήματος franchise. Υποβοηθά τους Διοικούντες να διαχέουν την απαραίτητη γνώση, διασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με τις αρχές του franchising, αλλά και την κρίσιμη φύση της σχέσης αυτής των Δικαιοδόχων με τους αντίστοιχους […]
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων – Εποπτών Security
Κόστος Προγράμματος 100€
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αρχιφυλάκων - Εποπτών» στηρίζει τη φιλοσοφία του στην ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να έχει τη δυνατότητα κάθε εργαζόμενος που ασχολείται με την ιδιωτική ασφάλεια, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του με επαγγελματική επάρκεια.
Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – YAΛΕ
Κόστος Προγράμματος 150€
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα καθήκοντα και τις ευθύνες του Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και θα παρουσιαστεί ο υποδειγματικός τρόπος σχεδίασης και διεξαγωγής ενός γυμνασίου.
Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS CODE
Κόστος Προγράμματος 150€
Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει την απαραίτητη βεβαίωση για εργασία στελέχους της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στο αντικείμενο της Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
Mastering Excel for Business
Δίδακτρα 300€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
  Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας και παράλληλα κερδίστε έκπτωση 50%! Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Mastering Excel for Business» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για Απευθείας Συμμετοχή στις Εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ
Δίδακτρα 250€
Η παρακολούθηση του προγράμματος από το Δημόσιο φορέα (Ε.Ε.Π.) οδηγεί τους υποψηφίους απευθείας σε εξετάσεις για την εκπαιδευτική επάρκεια του ΕΟΠΠΕΠ.
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”
Δίδακτρα 190€
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διαπραγματεύεται την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές και τη χρησιμότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Δίδακτρα 190€
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων διαπραγματεύεται θέματα όπως η ενίσχυση της ομάδας σε μία τάξη, η αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας των μαθητών, η ενίσχυση του ρόλου ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.
Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Δίδακτρα 190€
Το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση παρέχει στους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την ωφέλεια της επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας.
Σχολική Ψυχολογία
Δίδακτρα 0€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου. Πραγματοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας, όπως και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, και βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δίδακτρα 190€
Το Vellum Diploma in Adult Education είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Πιστοποιητικό, με στόχο την αξιολόγηση των βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τις οποίες οφείλει να κατέχει ένας Εκπαιδευτής Ενήλικων.
International Diploma in Sales Management
Δίδακτρα 300€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε προϊσταμένους και διευθυντές πωλήσεων και marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται, σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, σε νέους πωλητές που χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα που έχουν ή που πρόκειται να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.
Vellum Diploma in Basic Economics
Δίδακτρα 0€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€
To πρόγραμμα Diploma in Basic Economics, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας.