Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Σκοπός είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.
0
Πρόγραμμα Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε κομβικά θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
0
Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Η επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο.
0
Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και η εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής
0
Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.
0
Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δίδακτρα 500€
Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στον τομέα της παιδοψυχολογίας, με έμφαση στην έρευνα, στη σχολική ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις.
0