Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Οικογενειακής Θεραπείας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα γίνει λόγος για τη Συστημική Θεραπεία και τη Συμβουλευτική, για τις αρχές της Οικογενειακής Θεραπείας, τις βασικές έννοιες και αρχές της ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας και τα είδη θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Θετικής Ψυχολογίας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
O νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι ένα μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας που εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπεία αλλά και σε οργανώσεις κι επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη σχημάτων συμπεριφοράς, καθώς και τον τρόπο σκέψης απ' τον οποίο αυτά υποκινούνται. Είναι μια προσέγγιση που θέλει να ενισχύσει κάθε άτομο ώστε να έχει άριστη απόδοση & να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Το πρόγραμμα εισάγει τους σπουδαστές στα μεταβαλλόμενα επιστημολογικά πεδία της κοινωνιολογίας και ψυχολογίας της υγείας και κατ’ επέκταση της ασθένειας. Θα προσεγγιστεί το κοινωνικό πλαίσιο της υγείας και της ασθενείας και η σχέση μεταξύ ιατρικής και κοινωνίας, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται οι μετασχηματισμοί στο χώρο της ιατρικής και η κοινωνική μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Κλινική Ψυχολογία
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η κλινική ψυχολογία είναι από τους πιο διαδεδομένους και ενδιαφέροντες κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, που αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive - Behavioral Therapy) είναι μια ψυχολογική θεραπεία που επικεντρώνεται στην γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργία του ανθρώπου.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Coaching, Executive Coaching and Management
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Σε μία περίοδο αλλαγών, τα άτομα καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις οι οποίες, εκτός από το αυξημένο άγχος, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς όπως επίσης προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Το coaching καλύπτει τις νέες ανάγκες υποστήριξης και ανάπτυξης που προκύπτουν στις επιχειρήσεις αλλά και στα Στελέχη, προσφέροντας έναν ευκολότερο τρόπο αντιμετώπισής τους, μέσα από μία διαφορετική προσέγγιση.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η Συµβουλευτική έχει στόχο να προσφέρει στο άτοµο ευκαιρίες, προκειµένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει µε έναν τρόπο πιο ικανοποιητικό για το ίδιο. Σημαντικά πεδία εφαρμογής της είναι η επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπου, η οικογένεια, η προσωπική ανάπτυξη, το mentoring κ.α.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Σε αυτό το πρόγραμμα θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία και τι νιώθει το παιδί για ό,τι μπορεί να κάνει σε κάθε ηλικία, αναφορικά με τον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξής του. Ακόμα, θα γίνει λόγος για την αποκλίνουσα συμπεριφορά, τη νοημοσύνη κ.α.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Το "φυσιολογικό" διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κοινωνική περίσταση (ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά). Στην προσπάθεια των ανθρώπων να κατανοήσουν την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, ορίζονται διαφορετικά οι έννοιες του κανονικού και του ειδικού. Η Ειδική Αγωγή επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν σε διάφορους νευραλγικούς τομείς, όπως η έννοια της διοίκησης (δια μέσου των συμπερασμάτων και της έρευνας που συμπεριλαμβάνονται στη διοικητική επιστήμη), στα μοντέλα ηγεσίας όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, σε τεχνικές διαπραγματεύσεων, στις ηγετικές ικανότητες, στην οργάνωση και οικονομική διαχείριση κ.α.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η εισροή μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων στην χώρα μας δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό κοσμοείδωλο. Επομένως, αποτελεί κοινή παραδοχή η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είτε ως δεύτερη γλώσσα είτε ως ξένη γλώσσα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διαχείρισης Σχολικής Τάξης – Ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η Διδασκαλία και η Αγωγή είναι οι δύο πλευρές της παιδαγωγικής πράξης. Ο στόχος είναι η ψυχοσωματική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και πρόοδος του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε μια στενή και βαθιά σχέση ψυχικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές του, σε σημείο που τα αποτελέσματα της εργασίας του να εξαρτώνται κυρίως από τη σχέση που δημιουργείται.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Αγωγής & Ετερότητας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Το τελευταίο διάστημα, η πολυπολιτισμικότητα εισέβαλε στην καθημερινή μας ζωή και άσκησε μεγάλη επίδραση στην κοινωνία μας, ως άμεση απόρροια της γενικευμένης αλληλεπίδρασης και των μετακινήσεων των ανθρώπων. Σκοπός του προγράμματος αυτού, είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
Κάνετε άμεσα εγγραφή - Επωφεληθείτε έκπτωση 200€
Η σχολική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Τόσο ως επιστήμη, όσο και ως επάγγελμα, αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Vellum Certified IT Project Manager
Νέα Μειωμένη Τιμή έως και 100€
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης αφορά μια μεγάλη μερίδα του στελεχιακού δυναμικού, η οποία ασχολείται όχι μόνο με την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και την Διοίκηση Ομάδων Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Excel for Business
Νέα Μειωμένη Τιμή έως και 100€
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, εργαζομένων και όσων επιθυμούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων ως πραγματικοί επαγγελματίες γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους Excel.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering WordPress
Νέα Μειωμένη Τιμή έως και 100€
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση των φοιτητών, εργαζόμενων και ανθρώπων που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην επεξεργασία και στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: International Diploma in IT and Cyber Security
Νέα Μειωμένη Τιμή έως και 100€
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα που σκοπό έχει τη θεωρητική κι εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, διαχειριστών δικτύων, τεχνικών ασφάλειας δικτύων, εργαζομένων σε επιχειρήσεις με παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου και όσων ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών, στις σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και ασφάλεια δίκτυα.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Word for Business
Νέα Μειωμένη Τιμή έως και 100€
Στο πρόγραμμα Mastering Word, θα αποκτήσετε όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργαστείτε επαγγελματικά έγγραφα κειμένου.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Δίδακτρα 500€
Σκοπός είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας
Δίδακτρα 500€
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε κομβικά θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
Δίδακτρα 500€
Η επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Δίδακτρα 500€
Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας
Δίδακτρα 500€
Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στον τομέα της παιδοψυχολογίας, με έμφαση στην έρευνα, στη σχολική ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις.