Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δίδακτρα 800€
Η Συµβουλευτική έχει στόχο να προσφέρει στο άτοµο ευκαιρίες, προκειµένου να αναπτύξει τις δυνατότητές του για να ζήσει µε έναν τρόπο πιο ικανοποιητικό για το ίδιο. Σημαντικά πεδία εφαρμογής της είναι η επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπου, η οικογένεια, η προσωπική ανάπτυξη, το mentoring κ.α.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας
Δίδακτρα 800€
Σε αυτό το πρόγραμμα θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία και τι νιώθει το παιδί για ό,τι μπορεί να κάνει σε κάθε ηλικία, αναφορικά με τον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξής του. Ακόμα, θα γίνει λόγος για την αποκλίνουσα συμπεριφορά, τη νοημοσύνη κ.α.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Δίδακτρα 800€
Το "φυσιολογικό" διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κοινωνική περίσταση (ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά). Στην προσπάθεια των ανθρώπων να κατανοήσουν την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, ορίζονται διαφορετικά οι έννοιες του κανονικού και του ειδικού. Η Ειδική Αγωγή επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Δίδακτρα 800€
Οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν σε διάφορους νευραλγικούς τομείς, όπως η έννοια της διοίκησης (δια μέσου των συμπερασμάτων και της έρευνας που συμπεριλαμβάνονται στη διοικητική επιστήμη), στα μοντέλα ηγεσίας όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, σε τεχνικές διαπραγματεύσεων, στις ηγετικές ικανότητες, στην οργάνωση και οικονομική διαχείριση κ.α.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Δίδακτρα 800€
Η εισροή μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων στην χώρα μας δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό κοσμοείδωλο. Επομένως, αποτελεί κοινή παραδοχή η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είτε ως δεύτερη γλώσσα είτε ως ξένη γλώσσα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διαχείρισης Σχολικής Τάξης – Ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος
Δίδακτρα 800€
Η Διδασκαλία και η Αγωγή είναι οι δύο πλευρές της παιδαγωγικής πράξης. Ο στόχος είναι η ψυχοσωματική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και πρόοδος του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε μια στενή και βαθιά σχέση ψυχικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές του, σε σημείο που τα αποτελέσματα της εργασίας του να εξαρτώνται κυρίως από τη σχέση που δημιουργείται.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Αγωγής & Ετερότητας
Δίδακτρα 800€
Το τελευταίο διάστημα, η πολυπολιτισμικότητα εισέβαλε στην καθημερινή μας ζωή και άσκησε μεγάλη επίδραση στην κοινωνία μας, ως άμεση απόρροια της γενικευμένης αλληλεπίδρασης και των μετακινήσεων των ανθρώπων. Σκοπός του προγράμματος αυτού, είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσιο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
Δίδακτρα 800€
Η σχολική ψυχολογία αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Τόσο ως επιστήμη, όσο και ως επάγγελμα, αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Vellum Certified IT Project Manager
Δίδακτρα 400€
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης αφορά μια μεγάλη μερίδα του στελεχιακού δυναμικού, η οποία ασχολείται όχι μόνο με την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και την Διοίκηση Ομάδων Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Excel for Business
Δίδακτρα 400€
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση φοιτητών, εργαζομένων και όσων επιθυμούν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων ως πραγματικοί επαγγελματίες γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους Excel.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering WordPress
Δίδακτρα 400€
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση των φοιτητών, εργαζόμενων και ανθρώπων που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους στην επεξεργασία και στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Mastering Word for Business
Δίδακτρα 400€
Στο πρόγραμμα Mastering Word, θα αποκτήσετε όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργαστείτε επαγγελματικά έγγραφα κειμένου.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Δίδακτρα 500€
Σκοπός είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας
Δίδακτρα 500€
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε κομβικά θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας
Δίδακτρα 500€
Η επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα και πτυχές της σχολικής ψυχολογίας δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες και έρευνες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ή τη γνωστική εμβάθυνση στον ευρύ και πολυσχιδή κόσμο στις σχέσεις του παιδιού με το σχολείο.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής
Δίδακτρα 500€
Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και η εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Δίδακτρα 500€
Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.
0
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επτάμηνο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας
Δίδακτρα 500€
Το πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή στον τομέα της παιδοψυχολογίας, με έμφαση στην έρευνα, στη σχολική ψυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις.
0