Ομορφιά

Vellum Certified Expert in Maquillage
Δίδακτρα 0€ - Κόστος Πιστοποίησης 190€

0 Ενότητες

Ο «Ειδικός maquillage» είναι ο ειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τις απαιτούμενες πρακτικές, γνωστικές και δημιουργικές δεξιότητες για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του προσώπου καθώς και την μεταμόρφωση αυτού.
0